วิธีการใส่ภาพพื้นหลังให้กับพื้นที่ "เมนูด้านบน" และ "เมนูด้านข้าง"


เว็บมาสเตอร์สามารถตกแต่งแถบเมนูด้านบนและเมนูด้านข้างของเว็บไซต์ให้โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ได้รูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือร้านค้าของคุณได้ง่าย ๆ ด้วยการใส่ "รูปภาพพื้นหลัง" โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้
 

ขั้นตอนการใส่ภาพพื้นหลังที่เมนูด้านบน และเมนูด้านข้าง

นำเมาส์ไปชี้ที่บริเวณพื้นที่เมนูด้านบนหรือเมนูด้านข้างตามต้องการ จะปรากฎสัญลักษณ์รูปเฟืองสีดำ ให้นำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์เฟืองสีดำดังกล่าว จากนั้นคลิกเลือก "แก้ไขภาพพื้นหลัง"

 

จะปรากฎหน้าต่างสำหรับเลือกใช้รูปภาพพื้นหลังของแถบเมนู โดยสามารถ เลือกใช้ภาพสำเร็จรูป จากระบบ หรือ อัพโหลดภาพพื้นหลังของแถบเมนูได้เอง และเมื่ออัพโหลดภาพพื้นหลังไปแล้ว จะมีเมนู "แก้ไขภาพเดิม" แสดงผลด้วยค่ะ

 

1. เลือกใช้ภาพพื้นหลังสำเร็จรูปจากระบบ

คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังสำเร็จรูปจากระบบได้ หลากสีสัน หลายลวดลาย โดยมีให้เลือกใช้ 131 ภาพ สำหรับใช้เป็นพื้นหลังของแถบเมนูด้านบน และ 48 ภาพสำหรับเป็นพื้นหลังของแถบเมนูด้านข้าง เพียงคลิกที่รูปภาพพื้นหลังรูปแบบที่ต้องการ ก็จะแสดงผลภาพดังกล่าวเป็นพื้นหลังของแถบเมนูบนหน้าเว็บไซต์ทันที

 

ตัวอย่างการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ที่เลือกใช้ภาพพื้นหลังสำเร็จรูปจากระบบ ที่แถบเมนูด้านบนและเมนูด้านข้าง

 

2. เลือกใช้ภาพพื้นหลังแบบ Upload ภาพใหม่

สามารถใส่ภาพพื้นหลัง โดยอัพโหลดรูปภาพที่คุณตกแต่งมาเอง เพื่อเป็นภาพพื้นหลังของแถบเมนูด้านบนและแถบเมนูด้านข้างได้ โดยคุณสมบัติของภาพพื้นหลังที่เหมาะสม มีดังนี้

 

     หลังจากคลิกคำสั่ง "Upload ภาพใหม่" แล้ว จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกไฟล์ภาพพื้นหลังจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และคลิก Open


เมื่ออัพโหลดรูปพื้นหลังเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว ระบบจะให้เลือกรูปแบบการแสดงผลของภาพพื้นหลังเมนู โดยมีให้เลือกสามรูปแบบ ได้แก่

  • แสดงผลครั้งเดียว : ระบบจะแสดงผลตามความกว้างหรือความสูงจริงของภาพเพียงครั้งเดียว 

  • แสดงผลต่อเนื่อง : ระบบจะแสดงผลภาพซ้ำ ๆ จนกว่าจะเต็มพื้นที่แถบเมนู
     
  • แสดงเต็มพื้นที่ : ระบบจะแสดงผลภาพโดยการยืดขยายภาพของคุณให้กว้างและสูงขึ้นจนเต็มพื้นที่แถบเมนู

โดยสามารถคลิกเลือกใช้รูปแบบการแสดงผลของภาพ ได้ตามความเหมาะสม

 

3. การแก้ไขภาพพื้นหลังของแถบเมนูด้านบนและเมนูด้านข้าง

หลังจากเลือกใช้หรืออัพโหลดภาพพื้นหลังไปแล้ว คุณสามารถ "แก้ไขภาพเดิม" ที่ได้อัพโหลดไปแล้ว หรือจะเลือกภาพพื้นหลังสำเร็จรูปใหม่ หรืออัพโหลดภาพพื้นหลังใหม่ ได้ตามต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งาน ดังข้อที่ 1. และ 2. ข้างต้นค่ะ


 

การลบภาพพื้นหลังของแถบเมนูด้านบนและเมนูด้านข้าง

กรณีที่ไม่ต้องการแสดงผลรูปภาพพื้นหลังของแถบเมนูด้านบนหรือเมนูด้านข้างแล้ว สามารถลบภาพื้นหลังได้ โดยนำเมาส์ไปชี้ที่บริเวณพื้นที่เมนูด้านบนหรือเมนูด้านข้างตามต้องการ จะปรากฎสัญลักษณ์รูปเฟืองสีดำ ให้นำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์เฟืองสีดำดังกล่าว จากนั้นคลิกเลือก "ลบภาพพื้นหลัง"

 

นอกเหนือจากขั้นตอนทั้งหมดข้างต้น คุณสามารถตั้งค่าการแสดงผลภาพพื้นหลังของแถบเมนูด้านบนและเมนูด้านข้างได้จาก "เมนูตกแต่ง"

โดยนำเมาส์ไปชี้ที่บริเวณพื้นที่เมนูด้านบนหรือเมนูด้านข้างตามต้องการ จะปรากฎสัญลักษณ์รูปเฟืองสีดำ ให้นำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์เฟืองสีดำดังกล่าว จากนั้นคลิกเลือก "ตกแต่ง" ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้งานภาพพื้นหลังหรือตั้งค่าสีพื้นหลังให้กับแถบเมนูด้านบนและเมนูด้านข้างได้ค่ะ

ดูรายละเอียด "วิธีการใส่ภาพพื้นหลังผ่านเมนูตกแต่ง" เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ค่ะ
คู่มือการใช้งาน

การเลือก Theme และตกแต่งเว็บไซต์
VelaEasy Smart Theme
วิธีเพิ่มเมนู บทความ / สินค้า article
จัดการรูปภาพประกอบเนื้อหา article
วิธี Drag & Drop สลับตำแหน่งเมนูด้านบนและด้านข้าง พร้อมเพิ่มเมนูระดับ 2
วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3,4,5
วิธีจัดเก็บข้อมูลเข้าคลังเนื้อหา (ไม่แสดงในเมนู)
วิธีแก้ไขและลบเมนู
วิธีตั้งค่า SEO สำหรับแต่ละหน้า
วิธีเพิ่ม เมนูลิงก์
วิธีเพิ่มและใช้งานระบบเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มหน้ารวมเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มอัลบั้มรูป
เพิ่มเมนู Landing Page
วิธีเพิ่ม เมนูข้อความ
วิธีเพิ่มเมนู Tag
วิธีการใช้งานฟังก์ชัน "Tags" ในหน้าแก้ไขเมนู
วิธีเพิ่มเมนู สมาชิก (สำหรับสมัครและให้สมาชิกล็อกอิน)
วิธีการใช้งาน "ระบบสมาชิก"
วิธีเพิ่ม Section "Slideshow"
วิธีเพิ่ม Section "Banner"
วิธีเพิ่ม Section "พื้นที่เนื้อหาเสริม"
วิธีเพิ่ม Section "Text"
วิธีเพิ่ม Section "HTML"
วิธีเพิ่ม Section Attachment (อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหา)
วิธีแสดง Section "ราคาสินค้าและปุ่มสั่งซื้อ"
วิธีเพิ่ม Section "Social Buttons"
วิธีเพิ่ม Section "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"
วิธีเพิ่ม Section "Comment" : แบบฟอร์มความคิดเห็น
วิธีเพิ่ม Section "Show Boxes" : เพิ่มกล่องแสดงรายการสินค้าและบริการบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเพิ่ม Section "รายการที่เกี่ยวข้อง"
วิธีเพิ่ม Section "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้"
วิธีเพิ่ม Section "รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน"
กำหนดรูปแบบโดยรวม
วิธีใส่โลโก้หลักของเว็บไซต์
วิธีใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังส่วนหัว (แบนเนอร์ของเว็บไซต์)
วิธีการใส่รูปภาพประกอบส่วนหัว (ภาพเล็กบนภาพส่วนหัว 7-9 ภาพ)
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์
วิธีการกำหนดค่าทึบแสงของพื้นหลัง
วิธีจัดตำแหน่งเมนูด้านบนและสลับกับพื้นที่ส่วนหัว
วิธีซ่อนพื้นที่ด้านข้าง
วิธีเพิ่ม Widget "Link Banner"
วิธีเพิ่ม Widget "แบบฟอร์ม"
วิธีเพิ่ม Widget "HTML"
วิธีเพิ่ม Widget "Search Box" ช่องค้นหาข้อมูลบทความ/สินค้า
วิธีเพิ่ม Widget "Member Box"
วิธีสลับตำแหน่ง Sidebar Widget กับเมนูด้านข้าง
วิธีการตั้งค่า "พื้นที่ด้านล่าง" ของเว็บไซต์
วิธีเพิ่มลิงก์เมนูลัด ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ (Footer Link)
วิธีแก้ไขเว็บไซต์ใน Safe Mode
ระบบ Chat
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ
วิธีการเข้าดูรายการติดต่อกลับ
วิธีเข้าดู "รายงานการขาย"
เมนูตั้งค่า ทั่วไป article
เมนูตั้งค่า "ร้านค้า" และระบบตะกร้าสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า
วิธีตั้งราคาค่าขนส่งสินค้า
เมนูตั้งค่า เครื่องมือของ Google
เมนูตั้งค่า Social Networks
เมนูตั้งค่า โค้ดและสคริปต์
เมนู อีเมล POP3
เมนู อีเมล Forwarding
วิธีการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังส่วนหัวจาก Flash เป็นภาพนิ่ง
บริหารเว็บไซต์ผ่าน Smart Phone ด้วย VelaHandy
วิธีเลือกภาษาบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน article
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคอร์สอบรม Introduction to ReadyPlanet VelaEasy Website System
คู่มือการใช้งานฟังก์ชันพิเศษในแพ็กเกจ XL และ แพ็กเกจ Easy
ขั้นตอนสำคัญสำหรับยืนยันการจดโดเมนเนมใหม่และแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลโดเมน