วิธีเพิ่ม Section "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"


เว็บมาสเตอร์สามารถเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อกลับในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าชมกรอกข้อมูลแจ้งเว็บไซต์  หรือสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมได้ โดยมีให้เลือกใช้ 2 รูปแบบ คือ แบบฟอร์มมาตรฐาน และ แบบฟอร์มกำหนดเอง ดังนี้ค่ะ
 

1. แบบฟอร์มมาตรฐาน

คือ แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ระบบกำหนดหัวข้อเพื่อรับการกรอกข้อมูลมาให้แล้ว ประกอบด้วยหัวข้อ ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส, และข้อความ ค่ะ  


วิธีการแสดงผลแบบฟอร์มมาตรฐานบนหน้าเว็บไซต์ 

คลิก "เพิ่มเมนู" เพื่อสร้างเมนูใหม่ หรือ "แก้ไขเมนู" ที่สร้างไว้แล้ว ที่เป็นเมนูประเภท "บทความ/สินค้า" หรือ "Landing Page"

 

จากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่ม Section"


 

 

ปรากฎหน้าต่าง "เลือก Section" คลิกที่ตัวเลือก "แบบฟอร์ม"


ระบบจะแสดงผลแบบฟอร์มติดต่อกลับมาตรฐานบนหน้าเว็บไซต์ ดังรูปค่ะ2. แบบฟอร์มกำหนดเอง

คือ แบบฟอร์มที่คุณสามารถกำหนดหัวข้อและรูปแบบของช่องรับข้อมูลในแบบฟอร์มได้เองตามต้องการ  โดยมีวิธีการจัดการแบบฟอร์มกำหนดเอง ดังนี้

 

2.1. วิธีสร้างแบบฟอร์มใหม่ 

คลิกเข้าสู่ส่วนแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ  แล้วเพิ่ม Section แบบฟอร์ม ตามขั้นตอนในข้อที่ 1. เมื่อปรากฎแบบฟอร์มมาตรฐานแล้ว ให้นำเมาส์เข้าไปในบริเวณแบบฟอร์ม จะปรากฎสัญลักษณ์  เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกตัวเลือก "สร้างแบบฟอร์มใหม่"

 

หรืออีกทางหนึ่งคือ ไปที่เมนู "ตกแต่ง" จากนั้นคลิก "แบบฟอร์ม" แล้วคลิกปุ่ม "เพิ่มฟอร์มใหม่"

 

จะปรากฎหน้าสำหรับจัดการแบบฟอร์ม โดยคุณสามารถแก้ไขข้อความในหน้าจัดการแบบฟอร์มตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่

 • หมายเลข 1 หัวข้อและคำอธิบายแบบฟอร์ม

 • หมายเลข 2 หัวข้อของช่องรับข้อมูลทุกช่อง

 • หมายเลข 3 ชื่อปุ่มส่งข้อมูล

 • หมายเลข 4 ชื่อแบบฟอร์มสำหรับอ้างอิง ซึ่งจะแสดงผลให้เว็บมาสเตอร์เห็นเฉพาะในส่วนแก้ไขเว็บไซต์ ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จริงค่ะ

 

โดยคุณสามารถ เพิ่มช่องรับข้อมูล (Field) โดยคลิกลากไอคอนช่องรับข้อมูลประเภทที่ต้องการจากทางขวา ไปวางในแบบฟอร์มด้านซ้าย โดยมีประเภทของช่องรับข้อมูล 4 ประเภท ดังนี้

 • Text Box ช่องรับข้อมูลบรรทัดเดียว เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
   
 • Textarea รับข้อมูลหลายบรรทัด เช่น ที่อยู่  ช่องสำหรับแสดงความคิดเห็น
   
 • Email  รับข้อมูลอีเมลแอดเดรส
   
 • File Upload รองรับการอัพโหลดไฟล์เอกสารต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม โดยคุณสมบัติของไฟล์ที่สามารถอัพโหลดในแบบฟอร์มได้ มีดังนี้

  • ระบบรองรับไฟล์ประเภท jpeg , jpg , gif , png, txt , pdf, doc , docx, xls, xlsx, ppt และ pptx
  • ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 Mb
  • อัพโหลดได้ครั้งละ 1 ไฟล์

โดยในแบบฟอร์มกำหนดเอง 1 ชุด สามารถเพิ่มช่องรับข้อมูลประเภท File Upload ได้ 1 ช่องเท่านั้นค่ะ

 
เมื่อเพิ่มช่องรับข้อมูลแล้ว สามารถแก้ไขหัวข้อและ ย้ายสลับตำแหน่งของหัวข้อ  ให้แสดงผล ก่อน - หลัง ได้ตามต้องการ เพียงนำเมาส์ไปชี้บริเวณช่องรับข้อมูลที่ต้องการ จะปรากฎ  ให้คลิกเมาส์ค้างไว้และลากช่องข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ดังรูปตัวอย่าง


เมื่อปรับตั้งค่าแบบฟอร์มใหม่เสร็จเรียบร้อยตามต้องการแล้ว คลิกปุ่ม "บันทึก" เพื่อยืนยันการทำงานค่ะ


ระบบจะแสดงผลแบบฟอร์มที่สร้างใหม่ในหน้า "แบบฟอร์ม"  ซึ่งคุณสามารถคลิก   เพื่อกลับไปแก้ไขแบบฟอร์ม หรือคลิก  เพื่อลบแบบฟอร์มได้ค่ะ

 

2.2. วิธีเลือกใช้แบบฟอร์มกำหนดเองบนหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ

คลิกเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ แล้วเพิ่ม Section แบบฟอร์มตามขั้นตอนในข้อที่ 1. เมื่อปรากฎแบบฟอร์มมาตรฐานแล้ว ให้นำเมาส์เข้าไปในบริเวณแบบฟอร์ม จะปรากฎสัญลักษณ์  เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกตัวเลือก "เลือกแบบฟอร์มจากที่สร้างไว้"

 

ปรากฎหน้าต่าง "เลือกแบบฟอร์ม" ให้คลิกเลือกใช้แบบฟอร์มกำหนดเองที่ต้องการ

 

การแสดงผลแบบฟอร์มกำหนดเองบนหน้าเว็บไซต์

 

2.3. การแก้ไข หรือลบฟอร์มกำหนดเอง **

สำหรับแบบฟอร์มกำหนดเองที่ถูกเลือกใช้งานบนหน้าเว็บไซต์แล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบแบบฟอร์ม (สัญลักษณ์รูปถังขยะหายไป) รวมถึงเมื่อคลิกสัญลักษณ์  เพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลจะมีข้อความแจ้งว่า "แบบฟอร์มนี้ถูกใช้งานแล้วไม่สามารถแก้ไขได้" (หมายเลข1 ในรูปตัวอย่าง) 

แต่สามารถสร้างฟอร์มใหม่จากฟอร์มนี้ (หมายเลข 2 ในรูปตัวอย่าง) ให้คุณสร้างฟอร์มใหม่โดยคัดลอกโครงร่างจากแบบฟอร์มเดิมเป็นหลัก ซึ่งง่ายและช่วยให้ประหยัดเวลาในการสร้างฟอร์มเพิ่มด้วยค่ะ 

 

จากข้อข้างต้นที่ได้แจ้งไว้แล้วว่า ฟอร์มกำหนดเองที่ถูกเลือกใช้งานบนหน้าเว็บไซต์แล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือลบแบบฟอร์ม เบื้องต้นจึงต้องทำการยกเลิกการใช้งานแบบฟอร์มกำหนดเองบนหน้าเว็บไซต์ก่อน 
โดยเปิดหน้าเว็บไซต์ที่มีการเลือกใช้แบบฟอร์มกำหนดเอง  ที่หัวข้อ "แบบฟอร์ม" ให้นำเมาส์เข้าไปในบริเวณแบบฟอร์ม จะปรากฎสัญลักษณ์  เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกตัวเลือก "สร้างแบบฟอร์มใหม่" หรือ "เลือกแบบฟอร์มจากที่สร้างไว้" เพื่อเลือกใช้ฟอร์มชุดอื่นแทนค่ะ

 

หากไม่ต้องการแสดงผลแบบฟอร์มติดต่อกลับใด ๆ ในหน้าเว็บไซต์นี้แล้ว ก็สามารถคลิก "ลบ Section นี้" และคลิก "ตกลง" ในหน้าต่างยืนยันการไม่ใช้แบบฟอร์ม"

 

สำหรับแบบฟอร์มกำหนดเองที่ถูกยกเลิกหรือไม่มีการเลือกใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ เมื่อเข้าไปที่เมนู "ตกแต่ง" คลิก "แบบฟอร์ม" ระบบจะแสดงผลเครื่องมือ   เพื่อกลับไปแก้ไขแบบฟอร์ม และ  เพื่อลบแบบฟอร์มได้ค่ะ

( ** หมายเหตุ แบบฟอร์มกำหนดเองที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กรอกข้อมูลเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหัวข้อ หรือลบฟอร์มนั้น ๆ ได้ค่ะ)

 

เมื่อมีการแสดงผลแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์และมีผู้เข้าชมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  ระบบจะส่งอีเมลแจ้งไปยังเว็บมาสเตอร์ รวมถึงมีข้อมูลจัดเก็บในส่วนจัดการเว็บไซต์ที่เมนู "ข้อมูลติดต่อ" > "รายการติดต่อกลับ"  คุณสามารถดูรายละเอียด วิธีการเข้าดูรายการติดต่อกลับ คลิกที่นี่ ค่ะ


 
คู่มือการใช้งาน

การเลือก Theme และตกแต่งเว็บไซต์
VelaEasy Smart Theme
วิธีเพิ่มเมนู บทความ / สินค้า article
จัดการรูปภาพประกอบเนื้อหา article
วิธี Drag & Drop สลับตำแหน่งเมนูด้านบนและด้านข้าง พร้อมเพิ่มเมนูระดับ 2
วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3,4,5
วิธีจัดเก็บข้อมูลเข้าคลังเนื้อหา (ไม่แสดงในเมนู)
วิธีแก้ไขและลบเมนู
วิธีตั้งค่า SEO สำหรับแต่ละหน้า
วิธีเพิ่ม เมนูลิงก์
วิธีเพิ่มและใช้งานระบบเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มหน้ารวมเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มอัลบั้มรูป
เพิ่มเมนู Landing Page
วิธีเพิ่ม เมนูข้อความ
วิธีเพิ่มเมนู Tag
วิธีการใช้งานฟังก์ชัน "Tags" ในหน้าแก้ไขเมนู
วิธีเพิ่มเมนู สมาชิก (สำหรับสมัครและให้สมาชิกล็อกอิน)
วิธีการใช้งาน "ระบบสมาชิก"
วิธีเพิ่ม Section "Slideshow"
วิธีเพิ่ม Section "Banner"
วิธีเพิ่ม Section "พื้นที่เนื้อหาเสริม"
วิธีเพิ่ม Section "Text"
วิธีเพิ่ม Section "HTML"
วิธีเพิ่ม Section Attachment (อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหา)
วิธีแสดง Section "ราคาสินค้าและปุ่มสั่งซื้อ"
วิธีเพิ่ม Section "Social Buttons"
วิธีเพิ่ม Section "Comment" : แบบฟอร์มความคิดเห็น
วิธีเพิ่ม Section "Show Boxes" : เพิ่มกล่องแสดงรายการสินค้าและบริการบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเพิ่ม Section "รายการที่เกี่ยวข้อง"
วิธีเพิ่ม Section "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้"
วิธีเพิ่ม Section "รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน"
กำหนดรูปแบบโดยรวม
วิธีใส่โลโก้หลักของเว็บไซต์
วิธีใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังส่วนหัว (แบนเนอร์ของเว็บไซต์)
วิธีการใส่รูปภาพประกอบส่วนหัว (ภาพเล็กบนภาพส่วนหัว 7-9 ภาพ)
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์
วิธีการใส่ภาพพื้นหลังให้กับพื้นที่ "เมนูด้านบน" และ "เมนูด้านข้าง"
วิธีการกำหนดค่าทึบแสงของพื้นหลัง
วิธีจัดตำแหน่งเมนูด้านบนและสลับกับพื้นที่ส่วนหัว
วิธีซ่อนพื้นที่ด้านข้าง
วิธีเพิ่ม Widget "Link Banner"
วิธีเพิ่ม Widget "แบบฟอร์ม"
วิธีเพิ่ม Widget "HTML"
วิธีเพิ่ม Widget "Search Box" ช่องค้นหาข้อมูลบทความ/สินค้า
วิธีเพิ่ม Widget "Member Box"
วิธีสลับตำแหน่ง Sidebar Widget กับเมนูด้านข้าง
วิธีการตั้งค่า "พื้นที่ด้านล่าง" ของเว็บไซต์
วิธีเพิ่มลิงก์เมนูลัด ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ (Footer Link)
วิธีแก้ไขเว็บไซต์ใน Safe Mode
ระบบ Chat
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ
วิธีการเข้าดูรายการติดต่อกลับ
วิธีเข้าดู "รายงานการขาย"
เมนูตั้งค่า ทั่วไป article
เมนูตั้งค่า "ร้านค้า" และระบบตะกร้าสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า
วิธีตั้งราคาค่าขนส่งสินค้า
เมนูตั้งค่า เครื่องมือของ Google
เมนูตั้งค่า Social Networks
เมนูตั้งค่า โค้ดและสคริปต์
เมนู อีเมล POP3
เมนู อีเมล Forwarding
วิธีการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังส่วนหัวจาก Flash เป็นภาพนิ่ง
บริหารเว็บไซต์ผ่าน Smart Phone ด้วย VelaHandy
วิธีเลือกภาษาบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน article
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคอร์สอบรม Introduction to ReadyPlanet VelaEasy Website System
คู่มือการใช้งานฟังก์ชันพิเศษในแพ็กเกจ XL และ แพ็กเกจ Easy
ขั้นตอนสำคัญสำหรับยืนยันการจดโดเมนเนมใหม่และแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลโดเมน