วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ


โดยปกติ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้าบนหน้าเว็บไซต์จนจบขั้นตอน ระบบจะส่งอีเมลแจ้งรายการสั่งซื้อเหล่านี้ไปยังผู้สั่งซื้อ และอีเมลของเว็บมาสเตอร์ด้วยค่ะ (แอคเคาท์ที่ระบุในส่วนข้อมูลผู้ดูแลเว็บไซต๋ค่ะ)  และข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ที่เมนู "รายการสั่งซื้อ" เพื่อให้เว็บมาสเตอร์ตรวจสอบได้ด้วยค่ะ

 

วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ

คลิกที่ เมนู "ข้อมูลติดต่อ" และคลิกที่ เมนู "รายการสั่งซื้อ" สำหรับหน้านี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
 

1. ส่วนของการแสดงรายการสั่งซื้อ

จะแสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อแบบย่อ คือ วันที่, เลขที่รายการสั่งซื้อ, ชื่อผู้สั่งซื้อ (อีเมล), เบอร์โทรศัพท์ และยอดรวม พร้อมแสดงผลตัวเลขจำนวนข้อความใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดอ่านในหัวข้อรายการสั่งซื้อ 

โดยจะแสดงผลย้อนหลังระยะเวลา 1 เดือนจากวันที่ปัจจุบัน (หากต้องการดูรายการสั่งซื้อย้อนหลังนานกว่า 1 เดือน สามารถเลือกวันที่สั่งซื้อได้ ตามวิธีที่อธิบายในข้อ 2.3. ค่ะ)

 
สามารถคลิกที่ รายการสั่งซื้อ เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของรายการสั่งซื้อนั้น ๆ ได้


ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้น ๆ ตามรูปด้านล่าง

 

2. ส่วนของการค้นหารายการสั่งซื้อ 

สามารถค้นหารายการสั่งซื้อได้จาก เลขการสั่งซื้อ, ชื่อผู้สั่งซื้อ หรือ อีเมล และวันที่สั่งซื้อ 

      2.1. ค้นหาด้วยเลขที่รายการสั่งซื้อ

2.1.1. กรอกหมายเลขการสั่งซื้อ ในหัวข้อ เลขที่รายการสั่งซื้อ

2.1.2. คลิกปุ่ม ค้นหา

2.1.3. ระบบแสดงผลการค้นหา สามารถคลิกที่รายการสั่งซื้อ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการสั่งซื้อนั้น ๆ ได้


 

    2.2. ค้นหาด้วยชื่อผู้สั่งซื้อ

2.2.1. กรอกชื่อผู้สั่งซื้อ ในหัวข้อ ชื่อผู้สั่งซื้อ หรือ อีเมล

2.2.2. คลิกปุ่ม ค้นหา

2.2.3. ระบบแสดงผลการค้นหา สามารถคลิกที่รายการสั่งซื้อ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการสั่งซื้อนั้น ๆ ได้

 


    2.3. ค้นหาด้วยวันที่สั่งซื้อ

2.3.1. คลิกเลือกช่วงวันที่ต้องการค้นหา

2.3.2. คลิกปุ่ม ค้นหา

2.3.3. ระบบแสดงผลการค้นหา สามารถคลิกที่รายการสั่งซื้อ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการสั่งซื้อนั้น ๆ ได้


 

นอกจากนี้ ยังสามารถ Export รายละเอียดรายการสั่งซื้อ ในรูปแบบไฟล์ CSV (ไฟล์ประเภทเดียวกับ MS Excel) ได้อีกด้วย

โดยคลิกที่สัญลักษณ์  ที่มุมล่างขวาของหน้ารายการสั่งซื้อ ระบบจะ Pop Up หน้าต่างสำหรับบันทึกไฟล์เอกสารรายการสั่งซื้อ ให้คุณจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการทำสถิติหรือรายงานการขายของธุรกิจได้ค่ะ

 

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์รายงานการสั่งซื้อ


ซึ่ง รายงานการสั่งซื้อ จะให้ข้อมูล ได้แก่

- เลขที่รายการสั่งซื้อ
- วันที่
- ชื่อผู้สั่งซื้อ
- อีเมล
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่
- จังหวัด
- ประเทศ
- รหัสไปรษณีย์
- ชื่อสินค้า
- จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
- ราคาต่อชิ้น
- รวมราคาทั้งหมด
- หมายเหตุ
- ประเภทการชำระเงิน

 


 
คู่มือการใช้งาน

การเลือก Theme และตกแต่งเว็บไซต์
VelaEasy Smart Theme
วิธีเพิ่มเมนู บทความ / สินค้า article
จัดการรูปภาพประกอบเนื้อหา article
วิธี Drag & Drop สลับตำแหน่งเมนูด้านบนและด้านข้าง พร้อมเพิ่มเมนูระดับ 2
วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3,4,5
วิธีจัดเก็บข้อมูลเข้าคลังเนื้อหา (ไม่แสดงในเมนู)
วิธีแก้ไขและลบเมนู
วิธีตั้งค่า SEO สำหรับแต่ละหน้า
วิธีเพิ่ม เมนูลิงก์
วิธีเพิ่มและใช้งานระบบเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มหน้ารวมเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มอัลบั้มรูป
เพิ่มเมนู Landing Page
วิธีเพิ่ม เมนูข้อความ
วิธีเพิ่มเมนู Tag
วิธีการใช้งานฟังก์ชัน "Tags" ในหน้าแก้ไขเมนู
วิธีเพิ่มเมนู สมาชิก (สำหรับสมัครและให้สมาชิกล็อกอิน)
วิธีการใช้งาน "ระบบสมาชิก"
วิธีเพิ่ม Section "Slideshow"
วิธีเพิ่ม Section "Banner"
วิธีเพิ่ม Section "พื้นที่เนื้อหาเสริม"
วิธีเพิ่ม Section "Text"
วิธีเพิ่ม Section "HTML"
วิธีเพิ่ม Section Attachment (อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหา)
วิธีแสดง Section "ราคาสินค้าและปุ่มสั่งซื้อ"
วิธีเพิ่ม Section "Social Buttons"
วิธีเพิ่ม Section "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"
วิธีเพิ่ม Section "Comment" : แบบฟอร์มความคิดเห็น
วิธีเพิ่ม Section "Show Boxes" : เพิ่มกล่องแสดงรายการสินค้าและบริการบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเพิ่ม Section "รายการที่เกี่ยวข้อง"
วิธีเพิ่ม Section "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้"
วิธีเพิ่ม Section "รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน"
กำหนดรูปแบบโดยรวม
วิธีใส่โลโก้หลักของเว็บไซต์
วิธีใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังส่วนหัว (แบนเนอร์ของเว็บไซต์)
วิธีการใส่รูปภาพประกอบส่วนหัว (ภาพเล็กบนภาพส่วนหัว 7-9 ภาพ)
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์
วิธีการใส่ภาพพื้นหลังให้กับพื้นที่ "เมนูด้านบน" และ "เมนูด้านข้าง"
วิธีการกำหนดค่าทึบแสงของพื้นหลัง
วิธีจัดตำแหน่งเมนูด้านบนและสลับกับพื้นที่ส่วนหัว
วิธีซ่อนพื้นที่ด้านข้าง
วิธีเพิ่ม Widget "Link Banner"
วิธีเพิ่ม Widget "แบบฟอร์ม"
วิธีเพิ่ม Widget "HTML"
วิธีเพิ่ม Widget "Search Box" ช่องค้นหาข้อมูลบทความ/สินค้า
วิธีเพิ่ม Widget "Member Box"
วิธีสลับตำแหน่ง Sidebar Widget กับเมนูด้านข้าง
วิธีการตั้งค่า "พื้นที่ด้านล่าง" ของเว็บไซต์
วิธีเพิ่มลิงก์เมนูลัด ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ (Footer Link)
วิธีแก้ไขเว็บไซต์ใน Safe Mode
ระบบ Chat
วิธีการเข้าดูรายการติดต่อกลับ
วิธีเข้าดู "รายงานการขาย"
เมนูตั้งค่า ทั่วไป article
เมนูตั้งค่า "ร้านค้า" และระบบตะกร้าสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า
วิธีตั้งราคาค่าขนส่งสินค้า
เมนูตั้งค่า เครื่องมือของ Google
เมนูตั้งค่า Social Networks
เมนูตั้งค่า โค้ดและสคริปต์
เมนู อีเมล POP3
เมนู อีเมล Forwarding
วิธีการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังส่วนหัวจาก Flash เป็นภาพนิ่ง
บริหารเว็บไซต์ผ่าน Smart Phone ด้วย VelaHandy
วิธีเลือกภาษาบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน article
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคอร์สอบรม Introduction to ReadyPlanet VelaEasy Website System
คู่มือการใช้งานฟังก์ชันพิเศษในแพ็กเกจ XL และ แพ็กเกจ Easy
ขั้นตอนสำคัญสำหรับยืนยันการจดโดเมนเนมใหม่และแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลโดเมน