วิธี Drag & Drop สลับตำแหน่งเมนูด้านบนและด้านข้าง พร้อมเพิ่มเมนูระดับ 2

หลังจากทำการ เพิ่มเมนู รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเมนู บทความ/สินค้า, อัลบั้มรูป, Link Menu, Webboard ฯลฯ และใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสลับตำแหน่งหรือย้ายเมนูที่ต้องการ ด้วยวิธีการ Drag & Drop หรือคลิกเมาส์ลากและปล่อยเมนูไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ ทั้งเมนูด้านบน เมนูด้านข้าง และสร้างเป็นเมนูระดับ 2 ดังขั้นตอนต่อไปนี้


การสลับตำแหน่งเมนูด้านบนและเมนูด้านข้าง (ระดับ 1)
 

สามารถเปลี่ยนหรือสลับตำแหน่งการแสดงผลของเมนูด้านบนและเมนูด้านข้างได้ง่ายๆ โดยการ คลิกเมาส์ที่เมนูที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลาก และปล่อยเมนูในตำแหน่งที่ต้องการวิธีย้ายเมนูด้านข้างไปเป็นเมนูด้านบน (ระดับ 1)
 

ตัวอย่างเช่น ต้องการให้เมนูที่สร้างไว้ชื่อ "กิจกรรมร่วมสนุก" ซึ่งเป็นเมนูด้านข้าง ไปแสดงผลที่แถบเมนูด้านบนแทน สามารถทำได้โดย คลิกเมาส์ที่เมนูด้านข้างที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลาก และปล่อยเมนูดังกล่าวในตำแหน่งเมนูด้านบนที่ต้องการ

และในทางกลับกัน หากต้องการให้เมนูด้านบนมาแสดงผลที่เมนูด้านข้าง ก็ใช้วิธีลากและปล่อยเมนู ได้เลยเช่นกันค่ะวิธีแสดงผล "เมนูระดับ 2" ที่เมนูด้านบนและเมนูด้านข้าง
 

     เมนูระดับ 2 คือ เมนูที่อยู่ภายใต้เมนูด้านบนและด้านข้างแบบปกติ (ซึ่งนับเป็นระดับ 1) โดยเมนูระดับ 2 จะแสดงผลเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่เมนูระดับ1 ค่ะ

ซึ่งเมนูระดับ 2 จะช่วยในการจัดหมวดหมู่สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกันมาอยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน และทำให้การแสดงผลของเมนูบนหน้าเว็บไซต์ไม่ยาวจนเกินไป 

 

การเพิ่มเมนูระดับ 2  เบื้องต้นจะต้องทำการสร้างเมนูใหม่ โดยเพิ่มจากปุ่ม "เพิ่มเมนู" รูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการที่เมนูด้านบนหรือเมนูด้านข้าง จากนั้น ดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้
 

วิธีเพิ่มเมนูด้านบนระดับ 2 ที่เมนูด้านบน 

  • คลิกสัญลักษณ์  ที่เมนูด้านบนระดับ 1 ที่ต้องการ จะปรากฎพื้นที่สำหรับวางเมนู
      
  • จากนั้น คลิกเมาส์ที่เมนูที่ต้องการค้างไว้ ลากและปล่อยเมนูดังกล่าวในตำแหน่งของเมนูด้านบนระดับ 2 ที่เมนูด้านบนที่ต้องการ

ตัวอย่าง คลิกเมาส์ Drag & Drop เมนูชื่อ "เครื่องสำอาง" จากเมนูด้านข้าง ไปเป็นเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้เมนูด้านบนชื่อ "สินค้า" ดังรูป


 

วิธีเพิ่มเมนูด้านข้างระดับ 2 ที่เมนูด้านข้าง

  • คลิกสัญลักษณ์ ► ที่เมนูด้านข้างที่ต้องการ จะปรากฎพื้นที่สำหรับวางเมนู
  • จากนั้น คลิกเมาส์ที่เมนูที่ต้องการค้างไว้ ลากและปล่อยเมนูดังกล่าวในตำแหน่งของเมนูด้านข้างระดับ 2 ที่เมนูด้านข้างที่ต้องการ

ตัวอย่าง คลิกเมาส์ Drag & Drop เมนูด้านข้างระดับ 1 ชื่อ "Lipstick B1" ไปเป็นเมนูด้านข้างระดับ 2 อยู่ภายใต้เมนูชื่อ "ลิปสติก" ดังรูป

 

วิธีเพิ่มเมนูระดับ 2 ด้วยตัวเลือก "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้"  เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างเมนูด้านบนและเมนูด้านข้างระดับ 2 ได้อย่างง่าย

เพียงนำเมาส์ไปชี้ที่   ที่เมนูระดับ 1 ที่ต้องการ และคลิกตัวเลือก "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้" จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกประเภทเมนูเหมือนกับที่เราคลิก "เพิ่มเมนู" ที่เมนูด้านข้างค่ะ

 
ตัวอย่าง
: ที่เมนูด้านข้างระดับ 1 ชื่อ "ของเล่น"
คลิก "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้"


 

 
จะปรากฎหน้าต่าง "เลือกประเภทเมนู"
ให้เลือกเมนู และใส่ข้อมูลตามต้องการ

 


ซึ่งเมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ก็จะเป็นเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้เมนูระดับ 1 นั้น ๆ อัตโนมัติค่ะ

ตัวอย่าง ภายใต้เมนูด้านข้างระดับ1 ชื่อ "ของเล่น" มีเมนูด้านข้างระดับ 2 ที่เพิ่มใหม่ แสดงผลดังรูป


 

และสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการนำเสนอสินค้าหรือบริการเป็นหมวดหมู่มากกว่า 2 ระดับ ก็สามารถ เพิ่มเมนูระดับที่ 3-5 ได้ตามต้องการและความเหมาะสมค่ะ  ดูรายละเอียด วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3,4,5 เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ค่ะ


 
คู่มือการใช้งาน

การเลือก Theme และตกแต่งเว็บไซต์
VelaEasy Smart Theme
วิธีเพิ่มเมนู บทความ / สินค้า article
จัดการรูปภาพประกอบเนื้อหา article
วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3,4,5
วิธีจัดเก็บข้อมูลเข้าคลังเนื้อหา (ไม่แสดงในเมนู)
วิธีแก้ไขและลบเมนู
วิธีตั้งค่า SEO สำหรับแต่ละหน้า
วิธีเพิ่ม เมนูลิงก์
วิธีเพิ่มและใช้งานระบบเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มหน้ารวมเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มอัลบั้มรูป
เพิ่มเมนู Landing Page
วิธีเพิ่ม เมนูข้อความ
วิธีเพิ่มเมนู Tag
วิธีการใช้งานฟังก์ชัน "Tags" ในหน้าแก้ไขเมนู
วิธีเพิ่มเมนู สมาชิก (สำหรับสมัครและให้สมาชิกล็อกอิน)
วิธีการใช้งาน "ระบบสมาชิก"
วิธีเพิ่ม Section "Slideshow"
วิธีเพิ่ม Section "Banner"
วิธีเพิ่ม Section "พื้นที่เนื้อหาเสริม"
วิธีเพิ่ม Section "Text"
วิธีเพิ่ม Section "HTML"
วิธีเพิ่ม Section Attachment (อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหา)
วิธีแสดง Section "ราคาสินค้าและปุ่มสั่งซื้อ"
วิธีเพิ่ม Section "Social Buttons"
วิธีเพิ่ม Section "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"
วิธีเพิ่ม Section "Comment" : แบบฟอร์มความคิดเห็น
วิธีเพิ่ม Section "Show Boxes" : เพิ่มกล่องแสดงรายการสินค้าและบริการบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเพิ่ม Section "รายการที่เกี่ยวข้อง"
วิธีเพิ่ม Section "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้"
วิธีเพิ่ม Section "รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน"
กำหนดรูปแบบโดยรวม
วิธีใส่โลโก้หลักของเว็บไซต์
วิธีใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังส่วนหัว (แบนเนอร์ของเว็บไซต์)
วิธีการใส่รูปภาพประกอบส่วนหัว (ภาพเล็กบนภาพส่วนหัว 7-9 ภาพ)
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์
วิธีการใส่ภาพพื้นหลังให้กับพื้นที่ "เมนูด้านบน" และ "เมนูด้านข้าง"
วิธีการกำหนดค่าทึบแสงของพื้นหลัง
วิธีจัดตำแหน่งเมนูด้านบนและสลับกับพื้นที่ส่วนหัว
วิธีซ่อนพื้นที่ด้านข้าง
วิธีเพิ่ม Widget "Link Banner"
วิธีเพิ่ม Widget "แบบฟอร์ม"
วิธีเพิ่ม Widget "HTML"
วิธีเพิ่ม Widget "Search Box" ช่องค้นหาข้อมูลบทความ/สินค้า
วิธีเพิ่ม Widget "Member Box"
วิธีสลับตำแหน่ง Sidebar Widget กับเมนูด้านข้าง
วิธีการตั้งค่า "พื้นที่ด้านล่าง" ของเว็บไซต์
วิธีเพิ่มลิงก์เมนูลัด ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ (Footer Link)
วิธีแก้ไขเว็บไซต์ใน Safe Mode
ระบบ Chat
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ
วิธีการเข้าดูรายการติดต่อกลับ
วิธีเข้าดู "รายงานการขาย"
เมนูตั้งค่า ทั่วไป article
เมนูตั้งค่า "ร้านค้า" และระบบตะกร้าสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า
วิธีตั้งราคาค่าขนส่งสินค้า
เมนูตั้งค่า เครื่องมือของ Google
เมนูตั้งค่า Social Networks
เมนูตั้งค่า โค้ดและสคริปต์
เมนู อีเมล POP3
เมนู อีเมล Forwarding
วิธีการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังส่วนหัวจาก Flash เป็นภาพนิ่ง
บริหารเว็บไซต์ผ่าน Smart Phone ด้วย VelaHandy
วิธีเลือกภาษาบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน article
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคอร์สอบรม Introduction to ReadyPlanet VelaEasy Website System
คู่มือการใช้งานฟังก์ชันพิเศษในแพ็กเกจ XL และ แพ็กเกจ Easy
ขั้นตอนสำคัญสำหรับยืนยันการจดโดเมนเนมใหม่และแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลโดเมน