วิธีเพิ่ม Section "Show Boxes" : เพิ่มกล่องแสดงรายการสินค้าและบริการบนหน้าเว็บไซต์


Section "Show Boxes" หรือ "การเพิ่มกล่องแสดงรายการ" จะปรากฎหัวข้อนี้ในทุก ๆ หน้าเมนูประเภท "บทความ/สินค้า" เป็นส่วนสำหรับเลือกแสดงกลุ่มสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือเป็นกลุ่มข้อมูลเด่นที่ต้องการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ค่ะ 


ตัวอย่างเช่น ในเว็บไซต์จำหน่ายเครื่องสำอาง มีการจัดกลุ่มสินค้าชนิดต่าง ๆ ไว้ที่เมนูด้านข้าง (รวมถึงสามารถจัดทำในเมนูด้านบน และเมนูในคลังเนื้อหาได้) และในกลุ่มสินค้าก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวข้องแสดงผลเป็นเมนูระดับ 2 ดังรูปภาพ
 

ตัวอย่างการแสดงผลกลุ่มเมนูสินค้า/บริการในรูปแบบเมนูระดับ 1 และระดับ 2 ที่เมนูด้านข้าง

 

และเพื่อให้สินค้าแต่ละกลุ่ม สามารถแสดงผลได้อย่างโดดเด่น สะดุดตาบนหน้าเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์สามารถใช้ Section Show boxes หรือเรียกว่า "กล่องแสดงรายการ" ในการโชว์สินค้าหรือบริการบนหน้าเว็บไซต์ได้หลากหลายกลุ่ม หลายรูปแบบ ตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยค่ะ


ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลสินค้า/บริการจากเมนูด้านข้างในรูปแบบ Show Boxes บนหน้าแรกของเว็บไซต์

 

 

ขั้นตอนการเพิ่ม Section Show Boxes

1. หลังจากเพิ่มเมนูใหม่ หรือแก้ไขเมนูประเภท "บทความ/สินค้า" ที่มีอยู่เดิม ในส่วนต่อจากเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์์ที่ต้องการ คลิกปุ่ม "เพิ่ม Section"


2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือก Section" คลิกที่ตัวเลือก "Show Boxes"


3. จะปรากฎ Section Show Boxes ในหน้าเว็บไซต์  จากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่มกล่องแสดงรายการ" ในตำแหน่งที่ต้องการ (มีแบบ 1 คอลัมน์ และแบ่ง 2 คอลัมน์ แสดงผลกลุ่มข้อมูลคู่กันแบบซ้ายขวา)


4. จะปรากฎหน้าต่าง "เลือกกล่องแสดงรายการ"  คลิกเลือกที่ชื่อเมนู รายการที่ต้องการแสดงผล


 


สำหรับระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy แพ็คเกจที่่มี ฟังก์ชัน Tags ก็สามารถเลือกหมวดหมู่ข้อมูลสินค้าหรือบริการจากลิงก์ Tags มาแสดงใน Section Show Boxes ได้ ดังรูปค่ะ


5. กลุ่มข้อมูลที่คุณเลือกจะแสดงผลใน Section Show Boxes ตามตำแหน่งที่คุณคลิกเลือกในข้อ 3. และสามารถ ใช้เมาส์ Drag & Drop ลากและวาง เพื่อสลับตำแหน่งการแสดงผลของกล่องรายการไปยังตำแหน่งอื่น ๆ ภายใน Section Show Boxes ได้ตามต้องการ

 

ตั้งค่าการแสดงผล Section Show Boxes
  นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดการแสดงผลของกล่องแสดงรายการแต่ละกลุ่มได้ โดยนำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์  ของกล่องรายการที่ต้องการ จะปรากฎตัวเลือกการแสดงผลดังนี้


 

1. ตกแต่ง สามารถตกแต่ง สร้างสีสัน และกำหนดการแสดงผลให้กับ "หัวข้อ Show Boxes" ด้วยการ ใส่ภาพพื้นหลังให้กับหัวข้อ Show Boxes (ทั้งแบบอัพโหลดรูปภาพเองหรือเลือกรูปภาพสำเร็จจะระบบ) หากไม่ใช้ภาพพื้นหลังก็สามารถ ตั้งค่าสีพื้นหลัง รวมถึง ค่าความทึบแสง-โปร่งใสของแถบหัวข้อ Show Boxes ได้ 

และในแท็บ "ข้อความ" สามารถ เลือกรูปแบบอักษร ขนาด และสีตัวอักษรได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "บันทึกและใช้กับเว็บไซต์" ค่ะ

 

2. ตั้งค่าการแสดงรายการย่อย สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

  • ตำแหน่งหมายเลข 1 จำนวนรายการย่อยที่ต้องการแสดง : เป็นการกำหนดจำนวนของรายการย่อยที่อยู่ภายใต้เมนูกลุ่มที่ท่านเลือกมาแสดงผล โดยเลือกแสดงผลสูงสุดได้เท่ากับจำนวนรายการย่อยที่มีทั้งหมดภายใต้เมนูกลุ่มนั้นๆ ค่ะ
     
  • ตำแหน่งหมายเลข 2 รายละเอียดเนื้อหา : สามารถเลือกแสดงหรือไม่แสดงรายละเอียดเนื้อหาของรายการย่อยที่ท่านเลือกมาแสดงผล


ตัวอย่างการแสดงผลรายการย่อยที่เลือกไม่แสดงรายละเอียดเนื้อหา


ตัวอย่างการแสดงผลรายการย่อยที่เลือกแสดงรายละเอียดเนื้อหา

 

 

3. แสดงรูปภาพขนาดใหญ่/เล็ก 

เบื้องต้นรูปภาพที่นำมาแสดงใน Section Showbox คือรูปที่อัพโหลดในส่วน "รูปภาพประกอบเนื้อหา" ของ Section พื้นที่เนื้อหาหลัก (Section Main) ของบทความหรือสินค้าแต่ละเรื่อง

เว็บมาสเตอร์สามารถคลิกเลือกการแสดงผลขนาดของรูปภาพประกอบเนื้อหาบทความ/สินค้า ใน Show Boxes ให้มีขนาดใหญ่หรือเล็ก ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ค่ะ

 

 

4. เปลี่ยนรูปแบบกล่อง สามารถเลือกรูปแบบกล่องแสดงรายการได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ


ตัวอย่างการแสดงผลของรูปแบบกล่องแสดงรายการ

 

5. ลบกล่องแสดงรายการ สามารถเลือกลบกล่องรายการที่ไม่ต้องการแสดงผลใน Section Show Boxes โดยคลิกที่ตัวเลือก "ลบกล่องแสดงรายการ" และคลิก "ตกลง"

 

หมายเหตุ : การแสดงผลลำดับสินค้า/บริการ ในกล่อง Show Boxes แต่ละกลุ่ม จะขึ้นอยู่กับการจัดเรียงเมนูที่กลุ่มเมนูต้นทางค่ะ โดยเมนูที่อยู่บนสุด ก็จะแสดงผลใน Show Boxes เป็นลำดับแรก

หากเว็บมาสเตอร์ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผลสินค้าภายใน Show Boxes จะต้องไปสลับตำแหน่งเมนูสินค้าใหม่ ที่กลุ่มสินค้าต้นทาง ดังภาพตัวอย่างค่ะ

 

วิธีลบ Section Show Boxes

หากไม่ต้องการให้กล่องแสดงรายการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ สามารถตั้งค่าได้โดย นำเมาส์ไปวางในบริเวณ Section Show Boxes จะปรากฎสัญลักษณ์   จากนั้นคลิกคำสั่ง "ลบ Section นี้" และคลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันค่ะ
คู่มือการใช้งาน

การเลือก Theme และตกแต่งเว็บไซต์
VelaEasy Smart Theme
วิธีเพิ่มเมนู บทความ / สินค้า article
จัดการรูปภาพประกอบเนื้อหา article
วิธี Drag & Drop สลับตำแหน่งเมนูด้านบนและด้านข้าง พร้อมเพิ่มเมนูระดับ 2
วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3,4,5
วิธีจัดเก็บข้อมูลเข้าคลังเนื้อหา (ไม่แสดงในเมนู)
วิธีแก้ไขและลบเมนู
วิธีตั้งค่า SEO สำหรับแต่ละหน้า
วิธีเพิ่ม เมนูลิงก์
วิธีเพิ่มและใช้งานระบบเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มหน้ารวมเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มอัลบั้มรูป
เพิ่มเมนู Landing Page
วิธีเพิ่ม เมนูข้อความ
วิธีเพิ่มเมนู Tag
วิธีการใช้งานฟังก์ชัน "Tags" ในหน้าแก้ไขเมนู
วิธีเพิ่มเมนู สมาชิก (สำหรับสมัครและให้สมาชิกล็อกอิน)
วิธีการใช้งาน "ระบบสมาชิก"
วิธีเพิ่ม Section "Slideshow"
วิธีเพิ่ม Section "Banner"
วิธีเพิ่ม Section "พื้นที่เนื้อหาเสริม"
วิธีเพิ่ม Section "Text"
วิธีเพิ่ม Section "HTML"
วิธีเพิ่ม Section Attachment (อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหา)
วิธีแสดง Section "ราคาสินค้าและปุ่มสั่งซื้อ"
วิธีเพิ่ม Section "Social Buttons"
วิธีเพิ่ม Section "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"
วิธีเพิ่ม Section "Comment" : แบบฟอร์มความคิดเห็น
วิธีเพิ่ม Section "รายการที่เกี่ยวข้อง"
วิธีเพิ่ม Section "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้"
วิธีเพิ่ม Section "รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน"
กำหนดรูปแบบโดยรวม
วิธีใส่โลโก้หลักของเว็บไซต์
วิธีใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังส่วนหัว (แบนเนอร์ของเว็บไซต์)
วิธีการใส่รูปภาพประกอบส่วนหัว (ภาพเล็กบนภาพส่วนหัว 7-9 ภาพ)
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์
วิธีการใส่ภาพพื้นหลังให้กับพื้นที่ "เมนูด้านบน" และ "เมนูด้านข้าง"
วิธีการกำหนดค่าทึบแสงของพื้นหลัง
วิธีจัดตำแหน่งเมนูด้านบนและสลับกับพื้นที่ส่วนหัว
วิธีซ่อนพื้นที่ด้านข้าง
วิธีเพิ่ม Widget "Link Banner"
วิธีเพิ่ม Widget "แบบฟอร์ม"
วิธีเพิ่ม Widget "HTML"
วิธีเพิ่ม Widget "Search Box" ช่องค้นหาข้อมูลบทความ/สินค้า
วิธีเพิ่ม Widget "Member Box"
วิธีสลับตำแหน่ง Sidebar Widget กับเมนูด้านข้าง
วิธีการตั้งค่า "พื้นที่ด้านล่าง" ของเว็บไซต์
วิธีเพิ่มลิงก์เมนูลัด ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ (Footer Link)
วิธีแก้ไขเว็บไซต์ใน Safe Mode
ระบบ Chat
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ
วิธีการเข้าดูรายการติดต่อกลับ
วิธีเข้าดู "รายงานการขาย"
เมนูตั้งค่า ทั่วไป article
เมนูตั้งค่า "ร้านค้า" และระบบตะกร้าสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า
วิธีตั้งราคาค่าขนส่งสินค้า
เมนูตั้งค่า เครื่องมือของ Google
เมนูตั้งค่า Social Networks
เมนูตั้งค่า โค้ดและสคริปต์
เมนู อีเมล POP3
เมนู อีเมล Forwarding
วิธีการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังส่วนหัวจาก Flash เป็นภาพนิ่ง
บริหารเว็บไซต์ผ่าน Smart Phone ด้วย VelaHandy
วิธีเลือกภาษาบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน article
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคอร์สอบรม Introduction to ReadyPlanet VelaEasy Website System
คู่มือการใช้งานฟังก์ชันพิเศษในแพ็กเกจ XL และ แพ็กเกจ Easy
ขั้นตอนสำคัญสำหรับยืนยันการจดโดเมนเนมใหม่และแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลโดเมน