วิธีแก้ไขเว็บไซต์ใน Safe Mode


สำหรับท่านที่ต้องการนำ Source Code จากเว็บไซต์ที่ให้บริการโค้ด เช่น โค้ด VDO, โค้ด Chat Box, โค้ด Facebook Page Plugin, โค้ดอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ มาติดตั้งในเว็บไซต์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการแสดงผลของเครื่องมือจัดการเว็บไซต์ในกรณีที่โค้ดนั้นไม่สมบูรณ์

ทางฝ่ายพัฒนาระบบได้มีการเพิ่มช่องทางการแก้ไขเว็บไซต์สำเร็จรูป  VelaEasy ในแบบ Safe Mode เพื่อรองรับการเพิ่ม Source Code ในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์โดยตรง สามารถดูการแสดงผลโค้ดนั้น ๆ บนหน้าเว็บไซต์จริงได้ทันที และถ้าโค้ดที่เพิ่งใส่ไปทำให้หน้าเว็บไซต์แสดงผลผิดปกติ  ก็สามารถกลับไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโค้ดในจุดที่ต้องการได้โดยตรง

     โดยมีเมนูที่รองรับการแก้ไขและใส่ Source Code ต่างๆ ในเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy ดังนี้

  • หมายเลข 1 เมนู "โค้ดและสคริปต์" (ภายใต้เมนู "ตั้งค่า")
     
  • หมายเลข 2 ส่วนจัดการเนื้อหาของเมนูประเภท บทความ / สินค้า ทุกหน้า
     
  • หมายเลข 3 ส่วน Widget ชนิด HTML ที่แสดงผลที่เมนูด้านข้าง
     
  • หมายเลข 4 ข้อมูลในส่วน พื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์

 

วิธีแก้ไขเว็บไซต์ใน Safe Mode

1. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของคุณตามปกติในช่อง URL และต่อท้ายด้วย /safemode

เมื่อ Enter แล้ว จะปรากฎหน้าสำหรับล็อกอินเข้าส่วนจัดการเว็บไซต์ ให้กรอกอีเมลแอคเคาท์และพาสเวิร์ด ชุดเดียวกับที่ใช้ล็อกอินเข้าแก้ไขเว็บไซต์แบบปกติ และคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

 

2. เข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์แบบ Safe Mode โดยจะมีข้อความสีแดงเขียนว่า "Safe Mode" แสดงผลบอกที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์เสมอ

ซึ่ง รายละเอียดเนื้อหาใน Safe Mode จะแสดงผลเป็น Source Code อัตโนมัติ  ซึ่งคุณสามารถ คลิกแก้ไขด้วย "Text Editor" เพื่อเพิ่มและแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการได้ ดังรูปค่ะ

 

3. จะปรากฎหน้าต่างให้แก้ไขเนื้อหาด้วยเครื่องมือ Text Editor ซึ่งหากต้องการเพิ่มหรือแก้ไข Source Code ต่าง ๆ จะต้องคลิกเครื่องมือ ชื่อ Source Code หรือ HTML 

 

4. ปรากฎหน้าต่างซึ่งจะแสดงผลโค้ดข้อมูลเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ (ตัวอย่าง พื้นที่สีเหลืองบนรูป) ให้คุณแก้ไข  หรือนำโค้ดข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม ไปวางต่อจากโค้ดเดิม (ตัวอย่าง เป็นการเพิ่มโค้ดวีดีโอจาก Youtube ตามบริเวณพื้นที่สีเขียวบนรูป) เมื่อปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "OK"

 

 

5. จะกลับสู่หน้าต่างแก้ไขเนื้อหาที่มีเครื่องมือ Text Editor อื่น ๆ อีกครั้ง จัดเรียงการแสดงผลข้อมูลตามต้องการ และคลิก "บันทึก"


6. สุดท้าย คุณสามารถดูการแสดงผลโค้ดและข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปบนหน้าเว็บไซต์จริงได้ ด้วยการคลิกปุ่ม "ดูเว็บ" ซึ่งหากพบว่าข้อมูลที่ใส่ไปนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ก็สามารถคลิก "แก้ไข" เพื่อเข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์แบบ Safe Mode ได้ค่ะ


 
คู่มือการใช้งาน

การเลือก Theme และตกแต่งเว็บไซต์
VelaEasy Smart Theme
วิธีเพิ่มเมนู บทความ / สินค้า article
จัดการรูปภาพประกอบเนื้อหา article
วิธี Drag & Drop สลับตำแหน่งเมนูด้านบนและด้านข้าง พร้อมเพิ่มเมนูระดับ 2
วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3,4,5
วิธีจัดเก็บข้อมูลเข้าคลังเนื้อหา (ไม่แสดงในเมนู)
วิธีแก้ไขและลบเมนู
วิธีตั้งค่า SEO สำหรับแต่ละหน้า
วิธีเพิ่ม เมนูลิงก์
วิธีเพิ่มและใช้งานระบบเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มหน้ารวมเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มอัลบั้มรูป
เพิ่มเมนู Landing Page
วิธีเพิ่ม เมนูข้อความ
วิธีเพิ่มเมนู Tag
วิธีการใช้งานฟังก์ชัน "Tags" ในหน้าแก้ไขเมนู
วิธีเพิ่มเมนู สมาชิก (สำหรับสมัครและให้สมาชิกล็อกอิน)
วิธีการใช้งาน "ระบบสมาชิก"
วิธีเพิ่ม Section "Slideshow"
วิธีเพิ่ม Section "Banner"
วิธีเพิ่ม Section "พื้นที่เนื้อหาเสริม"
วิธีเพิ่ม Section "Text"
วิธีเพิ่ม Section "HTML"
วิธีเพิ่ม Section Attachment (อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหา)
วิธีแสดง Section "ราคาสินค้าและปุ่มสั่งซื้อ"
วิธีเพิ่ม Section "Social Buttons"
วิธีเพิ่ม Section "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"
วิธีเพิ่ม Section "Comment" : แบบฟอร์มความคิดเห็น
วิธีเพิ่ม Section "Show Boxes" : เพิ่มกล่องแสดงรายการสินค้าและบริการบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเพิ่ม Section "รายการที่เกี่ยวข้อง"
วิธีเพิ่ม Section "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้"
วิธีเพิ่ม Section "รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน"
กำหนดรูปแบบโดยรวม
วิธีใส่โลโก้หลักของเว็บไซต์
วิธีใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังส่วนหัว (แบนเนอร์ของเว็บไซต์)
วิธีการใส่รูปภาพประกอบส่วนหัว (ภาพเล็กบนภาพส่วนหัว 7-9 ภาพ)
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์
วิธีการใส่ภาพพื้นหลังให้กับพื้นที่ "เมนูด้านบน" และ "เมนูด้านข้าง"
วิธีการกำหนดค่าทึบแสงของพื้นหลัง
วิธีจัดตำแหน่งเมนูด้านบนและสลับกับพื้นที่ส่วนหัว
วิธีซ่อนพื้นที่ด้านข้าง
วิธีเพิ่ม Widget "Link Banner"
วิธีเพิ่ม Widget "แบบฟอร์ม"
วิธีเพิ่ม Widget "HTML"
วิธีเพิ่ม Widget "Search Box" ช่องค้นหาข้อมูลบทความ/สินค้า
วิธีเพิ่ม Widget "Member Box"
วิธีสลับตำแหน่ง Sidebar Widget กับเมนูด้านข้าง
วิธีการตั้งค่า "พื้นที่ด้านล่าง" ของเว็บไซต์
วิธีเพิ่มลิงก์เมนูลัด ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ (Footer Link)
ระบบ Chat
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ
วิธีการเข้าดูรายการติดต่อกลับ
วิธีเข้าดู "รายงานการขาย"
เมนูตั้งค่า ทั่วไป article
เมนูตั้งค่า "ร้านค้า" และระบบตะกร้าสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า
วิธีตั้งราคาค่าขนส่งสินค้า
เมนูตั้งค่า เครื่องมือของ Google
เมนูตั้งค่า Social Networks
เมนูตั้งค่า โค้ดและสคริปต์
เมนู อีเมล POP3
เมนู อีเมล Forwarding
วิธีการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังส่วนหัวจาก Flash เป็นภาพนิ่ง
บริหารเว็บไซต์ผ่าน Smart Phone ด้วย VelaHandy
วิธีเลือกภาษาบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน article
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคอร์สอบรม Introduction to ReadyPlanet VelaEasy Website System
คู่มือการใช้งานฟังก์ชันพิเศษในแพ็กเกจ XL และ แพ็กเกจ Easy
ขั้นตอนสำคัญสำหรับยืนยันการจดโดเมนเนมใหม่และแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลโดเมน