วิธีเพิ่มลิงก์เมนูลัด ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ (Footer Link)


กล่อง Footer Link
 คือ ส่วนแสดงลิงก์เมนูลัดที่บริเวณพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ โดยเว็บมาสเตอร์สามารถเลือกกลุ่มสินค้าหรือบทความต่าง ๆ ที่เคยเพิ่มไว้แล้วจาก เมนูด้านบน เมนูด้านข้าง (เมนูระดับ 1 และระดับ 2) และคลังเนื้อหา  มาแสดงที่พื้นที่ของกล่อง Footer Link ได้ตามต้องการ

ซึ่งเมนูในกล่อง Footer Link นี้ จะมีประโยชน์และเหมาะเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องนำเสนอเนื้อหายาว ๆ หรือมีข้อมูลจำนวนมากในบางหน้า โดยเมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์เลื่อนอ่านเนื้อหาจนมาถึงส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ ก็จะสามารถคลิกเมนูที่ส่วน Footer Link เพื่อไปยังหน้าอื่น ๆ ต่อได้อย่างสะดวก  ไม่ต้องเลื่อน Scroll bar กลับขึ้นไปข้างบนสุดของเว็บไซต์ค่ะ
 

วิธีการเพิ่มกล่อง Footer Link

1. ที่บริเวณพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ ให้คลิก "เพิ่มกล่อง Footer Link" จากนั้น จะปรากฎหน้าต่าง "เลือกรายการ" และเลือกเมนูที่ต้องการมาแสดงผล


2. แสดงผลเมนูที่เลือกในกล่อง Footer Link  และสามารถเพิ่มกล่อง Footer Link เพื่อแสดงเมนูอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติมได้ สูงสุดจำนวน 8 กล่อง

และกรณีมีกล่อง Footer Link หลายกล่อง สามารถคลิกลากสลับตำแหน่งก่อน - หลัง ได้ด้วยค่ะ

 
3. สำหรับเมนูระดับ 1 ที่เป็น Footer Link และมีเมนูระดับ 2 เป็นลิงก์รายการย่อย ๆ อยู่ภายใต้ เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดจำนวนรายการย่อยที่ต้องการแสดงได้

โดยนำเมาส์ไปบริเวณตำแหน่งกล่อง Footer Link ที่ต้องการแก้ไข จะปรากฎสัญลักษณ์  จากนั้นให้คลิกที่เมนู "ตั้งค่าการแสดงรายการย่อย"

จะปรากฎหน้าต่างให้สามารถเลือกแสดง หรือไม่แสดงผลเมนูระดับที่ 2 หรือเลือกจำนวนรายการย่อยตามที่ต้องการ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม บันทึก

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูในกล่อง Footer Link จากส่วนจัดการเว็บไซต์

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูในกล่อง Footer Link บนหน้าเว็บไซต์ปกติสำหรับผู้เข้าชมทั่วไปวิธีลบกล่อง Footer Link

หากต้องการปิดการแสดงผล Footer Link บางกลุ่มหรือทุกกลุ่ม สามารถทำได้โดยนำเมาส์ไปบริเวณตำแหน่งกล่อง Footer Link ที่ต้องการ จะปรากฎสัญลักษณ์  จากนั้นให้คลิกที่เมนู "ลบกล่อง Footer Link" ค่ะ

โดยการลบกล่อง Footer Link จะไม่มีผลกระทบกับกลุ่มสินค้าหรือบทความต้นฉบับ และหากไม่ได้แสดงผลกลุ่มข้อมูลใด ๆ ในส่วน Footer Link เลย พื้นที่นี้จะถูกซ่อนบนหน้าเว็บไซต์จริงโดยอัตโนมัติค่ะ


 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่อง Footer Link

  • กล่อง Footer Link จะไม่แสดงผลในหน้าเมนูประเภท Landing Page , หน้า checkout และหน้า confirm ในระบบตะกร้าสินค้าบนร้านค้าออนไลน์, และรูปแบบเว็บไซต์บนมือถือ (Mobile Site) ในกรณีที่เข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือ Smart Phone
     
  • สีพื้นหลัง, สีตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรของเมนูใน Footer Link  จะใช้รูปแบบเดียวกับเมนู "พื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์"


 
คู่มือการใช้งาน

การเลือก Theme และตกแต่งเว็บไซต์
VelaEasy Smart Theme
วิธีเพิ่มเมนู บทความ / สินค้า article
จัดการรูปภาพประกอบเนื้อหา article
วิธี Drag & Drop สลับตำแหน่งเมนูด้านบนและด้านข้าง พร้อมเพิ่มเมนูระดับ 2
วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3,4,5
วิธีจัดเก็บข้อมูลเข้าคลังเนื้อหา (ไม่แสดงในเมนู)
วิธีแก้ไขและลบเมนู
วิธีตั้งค่า SEO สำหรับแต่ละหน้า
วิธีเพิ่ม เมนูลิงก์
วิธีเพิ่มและใช้งานระบบเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มหน้ารวมเว็บบอร์ด
วิธีเพิ่มอัลบั้มรูป
เพิ่มเมนู Landing Page
วิธีเพิ่ม เมนูข้อความ
วิธีเพิ่มเมนู Tag
วิธีการใช้งานฟังก์ชัน "Tags" ในหน้าแก้ไขเมนู
วิธีเพิ่มเมนู สมาชิก (สำหรับสมัครและให้สมาชิกล็อกอิน)
วิธีการใช้งาน "ระบบสมาชิก"
วิธีเพิ่ม Section "Slideshow"
วิธีเพิ่ม Section "Banner"
วิธีเพิ่ม Section "พื้นที่เนื้อหาเสริม"
วิธีเพิ่ม Section "Text"
วิธีเพิ่ม Section "HTML"
วิธีเพิ่ม Section Attachment (อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหา)
วิธีแสดง Section "ราคาสินค้าและปุ่มสั่งซื้อ"
วิธีเพิ่ม Section "Social Buttons"
วิธีเพิ่ม Section "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"
วิธีเพิ่ม Section "Comment" : แบบฟอร์มความคิดเห็น
วิธีเพิ่ม Section "Show Boxes" : เพิ่มกล่องแสดงรายการสินค้าและบริการบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเพิ่ม Section "รายการที่เกี่ยวข้อง"
วิธีเพิ่ม Section "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้"
วิธีเพิ่ม Section "รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน"
กำหนดรูปแบบโดยรวม
วิธีใส่โลโก้หลักของเว็บไซต์
วิธีใส่โลโก้ที่เมนูด้านบน
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังส่วนหัว (แบนเนอร์ของเว็บไซต์)
วิธีการใส่รูปภาพประกอบส่วนหัว (ภาพเล็กบนภาพส่วนหัว 7-9 ภาพ)
วิธีการใส่รูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์
วิธีการใส่ภาพพื้นหลังให้กับพื้นที่ "เมนูด้านบน" และ "เมนูด้านข้าง"
วิธีการกำหนดค่าทึบแสงของพื้นหลัง
วิธีจัดตำแหน่งเมนูด้านบนและสลับกับพื้นที่ส่วนหัว
วิธีซ่อนพื้นที่ด้านข้าง
วิธีเพิ่ม Widget "Link Banner"
วิธีเพิ่ม Widget "แบบฟอร์ม"
วิธีเพิ่ม Widget "HTML"
วิธีเพิ่ม Widget "Search Box" ช่องค้นหาข้อมูลบทความ/สินค้า
วิธีเพิ่ม Widget "Member Box"
วิธีสลับตำแหน่ง Sidebar Widget กับเมนูด้านข้าง
วิธีการตั้งค่า "พื้นที่ด้านล่าง" ของเว็บไซต์
วิธีแก้ไขเว็บไซต์ใน Safe Mode
ระบบ Chat
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ
วิธีการเข้าดูรายการติดต่อกลับ
วิธีเข้าดู "รายงานการขาย"
เมนูตั้งค่า ทั่วไป article
เมนูตั้งค่า "ร้านค้า" และระบบตะกร้าสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า
วิธีตั้งราคาค่าขนส่งสินค้า
เมนูตั้งค่า เครื่องมือของ Google
เมนูตั้งค่า Social Networks
เมนูตั้งค่า โค้ดและสคริปต์
เมนู อีเมล POP3
เมนู อีเมล Forwarding
วิธีการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังส่วนหัวจาก Flash เป็นภาพนิ่ง
บริหารเว็บไซต์ผ่าน Smart Phone ด้วย VelaHandy
วิธีเลือกภาษาบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน article
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคอร์สอบรม Introduction to ReadyPlanet VelaEasy Website System
คู่มือการใช้งานฟังก์ชันพิเศษในแพ็กเกจ XL และ แพ็กเกจ Easy
ขั้นตอนสำคัญสำหรับยืนยันการจดโดเมนเนมใหม่และแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลโดเมน