แนะนำขนาดรูปภาพสำหรับใส่ในเว็บไซต์ VelaEasy

ขนาดรูปภาพในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy รูปแบบ Theme 

สามารถใส่รูปภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ได้ในหลายส่วนของเว็บไซต์ เพียงคลิกแก้ไขบริเวณที่ต้องการใส่ภาพ และคลิกเลือกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ  

จากนั้นระบบจะมีตัวเลือกประเภทการจัดการขนาดของรูปภาพให้เลือกอัตโนมัติ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

  • ตัดส่วนที่เกินออกให้มีขนาดพอดีกับบริเวณที่แสดงผล และ
     
  • ย่อขนาดรูปภาพให้เล็กลงและยังคงความสมดุลระหว่างความกว้างและความสูงตามภาพต้นฉบับ  ซึ่งมีการแสดงผลดังภาพตัวอย่างค่ะ
     

 

สำหรับรูปภาพที่จะแสดงผลในส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ นามสกุลของไฟล์รูปภาพที่รองรับ คือ .jpg , .gif และ .png ขนาดของไฟล์รูปต้องไม่เกิน 5 MB  แต่จะไม่จำกัดขนาดความกว้างและความสูงของรูปภาพ เนื่องจากระบบจะอนุญาตให้มีการคลิกดูภาพขยายจากภาพเล็กไปภาพใหญ่  ทั้งนี้ขนาดของภาพจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของเว็บมาสเตอร์และความเหมาะสมในการแสดงผลรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์โดยตรงค่ะ 

 

และเพื่อการแสดงผลรูปภาพที่สวยงามและสมดุลบนหน้าเว็บไซต์  คุณสามารถเตรียมรูปภาพที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับการแสดงผลในส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บไซต์ในระบบ VelaEasy รูปแบบ Theme โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ


1. ภาพพื้นหลังของเว็บไซต์
 

แสดงผลเป็นพื้นหลังหรือ Background ของหน้าเว็บไซต์  โดยปกติจะมีให้เลือกการแสดงผล 3 รูปแบบ คือ


  แบบแสดงครั้งเดียว  จะแสดงผลรูปภาพตามขนาดจริงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากรูปที่คุณเตรียมมามีขนาดเล็กกว่าหน้าจอที่เปิดดูเว็บ ก็จะเกิดพื้นที่ว่างขึ้นด้านภาพพื้นหลังได้ ดังนั้น จึงควรเตรียมรูปภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมคือ 1280x800 pixels หรือใหญ่กว่า ซึ่งจะแสดงผลพอดีกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปในปัจจุบันค่ะ

ตัวอย่างการแสดงผลภาพพื้นหลังแบบแสดงครั้งเดียว (พื้นหลังเป็นภาพดอกไม้)

 

  แบบแสดงต่อเนื่อง เหมาะสำหรับกรณีที่รูปภาพพื้นหลังของท่านเป็นรูปภาพขนาดเล็ก จึงควรเลือกให้การแสดงผลรูปภาพแสดงต่อเนื่องจนเต็มส่วนพื้นหลังค่ะ


ตัวอย่างรูปภาพพื้นหลังต้นฉบับซึ่งมีขนาดเล็ก 

ตัวอย่างการแสดงผลภาพพื้นหลังแบบแสดงต่อเนื่อง

 

 แบบแสดงเต็มพื้นที่ ระบบจะแสดงภาพพื้นหลังเว็บไซต์ให้เต็มพื้นที่ พอดีกับหน้าจอที่เปิดชมเว็บไซต์ หากรูปที่คุณอัพโหลดมีขนาดเล็ก ก็จะโดนยืดให้กว้างออกเท่ากับพื้นหลังหน้าจอเว็บไซต์ และอาจทำให้ภาพแตกได้ค่ะ ดังนั้น จึงควรเตรียมรูปภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมคือ 1280x800 pixels หรือใหญ่กว่า ซึ่งจะแสดงผลพอดีกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปในปัจจุบันค่ะ

 

2. ภาพโลโก้ 

เป็นรูปภาพเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรหรือเว็บไซต์  ภาพโลโก้ที่จะใส่ในระบบ VelaEasy ควรมีขนาด 190x150 pixels 

 

3. ภาพพื้นหลังส่วนหัว 

สามารถใส่รูปภาพเพื่อแสดงเป็นภาพพื้นหลังส่วนหัว  ด้วยหลักการเดียวกับภาพพื้นหลังของเว็บไซต์ คือ เลือกแสดงแบบต่อเนื่อง แบบแสดงครั้งเดียว หรือแบบแสดงเต็มพื้นที่

หากเลือกแสดงครั้งเดียว  ภาพพื้นหลังส่วนหัวที่เหมาะสมจะมีขนาดต่าง ๆ ดังนี้

กรณีไม่เปิดแสดงโลโก้ ขนาดของรูปที่เหมาะสม (Dimension) คือ : 

  -  960x150 pixels (สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ความกว้างพื้นที่แสดงผล 960 Pixels) หรือ 

  -  1200x150 pixels (สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ความกว้างพื้นที่แสดงผล 1200 Pixels)
 

กรณีเปิดการแสดงผลโลโก้ ขนาดของรูปที่เหมาะสม (Dimension) คือ :

-  770x150 pixels (สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ความกว้างพื้นที่แสดงผล 960 Pixels) หรือ 

-  1010x150 pixels (สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ความกว้างพื้นที่แสดงผล 1200 Pixels)

 

ตัวอย่างรูปภาพพื้นหลังส่วนหัวต้นฉบับ 

ตัวอย่างการแสดงผลรูปพื้นหลังส่วนหัวบนหน้าเว็บไซต์

 

4. ภาพเสริมบนภาพส่วนหัว 

เป็นส่วนที่สามารถใส่รูปภาพเสริมของสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงผลทับบนภาพพื้นหลังส่วนหัวได้จำนวน 7-9 รูป 

     - หากเลือกแสดงโลโก้ รูปภาพประกอบส่วนหัวจะใส่ได้สูงสุดอยู่ที่ 7 รูป

     - หากเลือกไม่แสดงโลโก้ รูปภาพประกอบส่วนหัวจะใส่ได้สูงสุดอยู่ที่ 9 รูป

 และสามารถลากแล้ววาง (Drag & Drop) เพื่อสลับตำแหน่งการแสดงผลได้อีกด้วยค่ะ  โดยรูปภาพเสริมบนภาพส่วนหัวที่เหมาะสมควรมี ขนาด 105x63 pixels ค่ะ 


 


 

ขนาดรูปภาพในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy รูปแบบ Smart Theme 

เนื่องจากการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ VelaEasy ในรูปแบบ Smart Theme จะเป็นแบบ Full Screen หรือเต็มหน้าจอ จึงไม่มี Background ของเว็บไซต์แสดงผลทางด้านซ้ายและขวาเหมือนกับเว็บไซต์รูปแบบ Theme

 อีกทั้งเป็นการแสดงผลแบบ Responsive ที่จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้พอดีกับหน้าจอของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ จึงทำให้การระบุขนาดภาพ ในส่วนของความกว้าง (Width) จะไม่มีขนาดที่ตายตัว แต่เพื่อความสวยงามและชัดเจน ควรเตรียมรูปภาพสำหรับอัพโหลดในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ


คุณสมบัติรูปภาพสำหรับอัพโหลดในระบบ Smart Theme 

  • เป็นรูปภาพนามสกุล .jpg , .jpeg , .png 
      
  • ขนาดไฟล์ (File Size) ไม่เกิน 5 MB


1. รูปภาพแบนเนอร์ส่วนหัว (Smart Header) และรูปโลโก้

ภาพพื้นหลังส่วนหัว Smart Header : ในส่วนของความกว้าง (Width) ของภาพนั้น จะไม่มีขนาดที่ตายตัว เนื่องจากระบบเว็บไซต์แบบ Responsive แต่เพื่อความสวยงามและชัดเจน (โดยเฉพาะเมื่อแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ) ควรอัพโหลดรูปภาพขนาดกว้าง 1350 pixels ขึ้นไปค่ะ

ภาพโลโก้สำหรับอัพโหลดในส่วน Smart Header : สามารถกำหนดความกว้าง (Width) ของรูปภาพ ได้ระหว่าง 50 - 800 Pixels

 

ตัวอย่างการแสดงผลรูปภาพส่วนหัวและโลโก้ Smart Header บนหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ 

หลักการแสดงผลของ Smart Header จะแสดงผลแบบเต็มพี่นที่ความกว้างของหน้าจอ (Full Screen)  โดยระบบจะทำการปรับ scale ในอัตราส่วนความกว้างและความสูงที่เท่ากัน  และดึงภาพส่วนหัวให้มีความกว้างเท่ากับหน้าจอที่เปิดใช้งาน และความสูงตามที่ตั้งค่าไว้

หากความสูงของภาพส่วนหัวที่ถูกปรับมากกว่าความสูงที่ตั้งค่าไว้ระบบจะทำการซ่อนส่วนที่เกินไป หากเปิดกับหน้าจอที่มีความกว้างมากขึ้น จะทำให้แสดงรูปภาพเต็มขนาดมากขึ้น

 

และเมื่อเปิดดูหน้าเว็บไซต์ ด้วยอุปกรณ์ที่มีความกว้างหน้าจอไม่มาก เช่น Tablet หรือ Smart Phone การแสดงผลภาพส่วนหัวจะแสดงภาพจากตรงกลางแล้วขยายออกตามความกว้างของขนาดหน้าจอ ตามความเหมาะสมให้อัตโนมัติ (Responsive Design) ดังภาพตัวอย่างค่ะ

 

ดูรายละเอียด วิธีใส่รูปภาพแบนเนอร์ส่วนหัวและโลโก้ (Smart Header) ในเว็บไซต์รูปแบบ Smart Theme เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 2. อัพโหลดรูปภาพประกอบ Smart Section

โดยปกติในส่วนของรูปภาพประกอบ Smart Section ต่าง ๆ เมื่อเลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์และคลิกอัพโหลดแล้ว จะมีเครื่องมือให้คุณ Crop รูป เพื่อแสดงผลตามตำแหน่งที่ต้องการ

ซึ่งรูปภาพประกอบ Smart Section จะมีรูปทรงการแสดงผลที่แตกต่างกัน เว็บมาสเตอร์สามารถเลือกเพิ่ม Section ตามความเหมาะสมกับรูปภาพที่มี โดยภาพที่เตรียมมาควรมีความกว้างหรือความสูง ตั้งแต่ 1,000 Pixels ขึ้นไป เพื่อความชัดเจนเมื่อแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จริงค่ะ

 

ตัวอย่าง Smart Section ที่แสดงผลภาพประกอบ แบบสีเหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ในอัตราส่วนภาพ 3:4

 

ตัวอย่าง Smart Section ที่แสดงผลภาพประกอบอแบบสีเหลี่ยมจัตุรัส ในอัตราส่วนภาพ 1:1

 

ตัวอย่าง Smart Section ที่แสดงผลภาพประกอบ แบบวงกลม ในอัตราส่วนภาพ 1:1 

 

3. รูปภาพพื้นหลังของ Smart Section

หลักการแสดงผลของภาพพื้นหลังของ Smart Section จะคล้ายกับภาพแบนเนอร์ส่วนหัว Smart Header ในข้อ 1. นะคะ คือ จะแสดงผลแบบเต็มพี่นที่ความกว้างของหน้าจอ (Full Screen)  โดยระบบจะทำการปรับ scale ในอัตราส่วนความกว้างและความสูงที่เท่ากัน และหากความสูงของภาพส่วนหัวที่ถูกปรับมากกว่าความสูงที่ตั้งค่าไว้ระบบจะทำการซ่อนส่วนที่เกินไป หากเปิดกับหน้าจอที่มีความกว้างมากขึ้น จะทำให้แสดงรูปภาพเต็มขนาดมากขึ้น

โดยเมื่อเลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอัพโหลดรูปแล้ว ระบบจะแสดงผลภาพให้พอดีกับพื้นที่โดยอัตโนมัติ ไม่มีเครื่องมือให้ Crop เลือกตำแหน่งที่ต้องการเหมือนกับรูปภาพประกอบ Smart Section ในข้อ 2. และเพื่อความสวยงามและชัดเจน ควรอัพโหลดรูปภาพขนาดกว้าง ตั้งแต่ 1200 pixels - 1350 pixels ขึ้นไปค่ะ

 

ดูรายละเอียด วิธีการใช้งาน Smart Section เพื่อแสดงเนื้อหา เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 


 
VelaEasy Tips

เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ VelaEasy
วิธีใส่รูปภาพในเนื้อหาของเว็บไซต์
วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงก์สำหรับดาวน์โหลด
วิธีสร้างลิงก์ให้กับข้อความและรูปภาพ
เทคนิคการจัดการเมนูด้านบนที่สวยและดี
จัดการข้อมูลเมนูด้านข้างอย่างไรดี?
เลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
4 วิธี เคลียร์เนื้อหายาวๆ ในเว็บไซต์ ให้น่าอ่าน
5 องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี
5 สิ่งที่ต้องมี บนโฮมเพจเว็บไซต์
เทคนิคการสร้างลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือ Anchor
แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy
วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในระบบ VelaEasy
วิธีแสดงผล VDO ในเว็บไซต์ VelaEasy
แนะนำโปรแกรมตกแต่งและใส่กรอบรูปภาพฟรี! ใช้ง่าย นำไปแต่งเว็บให้โดดเด่นได้เลย
ใช้ระบบ Chat บนหน้าเว็บไซต์ ช่วยถามตอบทุกข้อสงสัย พร้อมเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากกว่า
โชว์เส้นทาง สร้างแผนที่บนเว็บไซต์ง่ายๆ ใช้ Google Map
Google Verification (วิธียืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับทาง Google)
วิธีการสร้างและยืนยัน Sitemap ของเว็บไซต์ระบบ VelaEasy กับทาง Google
วิธีติดตั้งโค้ด Google Analytics ในระบบ VelaEasy
ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
สร้างฐานลูกค้าออนไลน์อย่างง่ายแต่มั่นคง ด้วยระบบสมาชิก
เทคนิคสร้างลิงก์และปุ่มโทรบนเว็บไซต์ เพื่อการติดต่อที่ง่าย แค่คลิก แล้วโทร
วิธีเพิ่มลิงก์ Add LINE และปุ่ม LINE it! บนหน้าเว็บไซต์ ช่วยผู้ชมแชทง่าย แชร์ข้อมูลได้สะดวก
เทคนิคแสดงผลแบนเนอร์กิจกรรม ด้วยรูปภาพที่คุณออกแบบเอง
วิธีการแก้ปัญหา hotmail ไม่ได้รับอีเมลแจ้งรหัสผ่าน article