แนะนำการใช้งาน Smart Section เพื่อแสดงเนื้อหา

โดยปกติ เมื่อเว็บมาสเตอร์เลือกใช้ Smart Theme ระบบจะแสดง "Smart Section" ที่เหมาะสมกับธีมนั้น ๆ ให้โดยอัตโนมัติในหน้าแรก ซึ่งเว็บมาสเตอร์ สามารถแก้ไข หรือลบ Smart Section เหล่านั้น รวมถึงเพิ่ม Smart Section ที่รูปแบบอื่น ๆ  และ Section ปกติได้ไม่จำกัดจำนวน ในเว็บไซต์ทุก ๆ หน้าค่ะ

 

 

วิธีเพิ่ม Smart Section

1. คลิกปุ่ม "เพิ่ม Section"

 

2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือก Section" ให้คลิกเลือก "Smart Section"

 

3. ระบบจะแสดงหน้าต่างตัวอย่าง Smart Section ต่าง ๆ เริ่มต้นด้วย รูปแบบแนะนำ ชุดที่ 1 และ 2 (เป็น Section หลักใน Smart Theme ชุดที่ 1 และ 2 ตามลำดับ)

จากนั้นจะแสดงผล Smart Section รูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้ โดยให้คลิกที่รูปแบบที่ต้องการใช้งานได้เลยค่ะ*

*หมายเหตุ : รูปแบบ Smart Section ที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานจริง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

4. ระบบจะแสดงผล Smart Section ที่ส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ พร้อมให้คุณแก้ไขและใส่ข้อมูลของคุณเองอย่างง่ายแล้วค่ะ

 

วิธีใส่ข้อมูลใน Smart Section เบื้องต้น

ด้วยพื้นที่เนื้อหาในแต่ละ Section ที่รองรับการพิมพ์ข้อความและใส่รูปภาพได้โดยตรง ตามคอนเซปต์ "What you see is what you get." ดังนั้น การใส่ข้อมูลและรูปภาพในแต่ละ Section จึงง่ายมาก ๆ ตามวิธีดังนี้ค่ะ

 

1. วิธีอัพโหลดรูปภาพ

• คุณสมบัติของรูปภาพที่เหมาะสมกับการอัพโหลดใน Smart Section

     - เป็นไฟล์ภาพนามสกุล (Type) :  .jpeg/ .jpg/ .png 

     - ขนาดไฟล์ (File Size) ไม่เกิน 5 MB

     - สำหรับรูปภาพที่แสดงเป็นพื้นหลัง (Background) ของ Section ในส่วนของความกว้างและความสูง (Width & Height) ของภาพนั้น จะไม่มีขนาดที่ตายตัว เนื่องจากระบบเว็บไซต์แบบ Responsive ที่จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้พอดีกับหน้าจอของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ แต่เพื่อความสวยงามและชัดเจน (โดยเฉพาะเมื่อแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ) ควรอัพโหลดรูปภาพขนาดกว้าง 1200 pixels ขึ้นไปค่ะ

 

1.1. อัพโหลดรูปภาพประกอบ Smart Section

ให้นำเมาส์ไปวางบริเวณรูปภาพที่ต้องการแก้ไข จะปรากฎสัญลักษณ์  จากนั้นคลิก แก้ไขรูปภาพ 

โดยเมื่อเลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์และคลิกอัพโหลดแล้ว จะมีเครื่องมือให้คุณ Crop รูปตามตำแหน่งที่ต้องการ และคลิกบันทึก

 

นอกจากนี้ในหน้าต่าง แก้ไขรูปภาพ หลังจากที่อัพโหลดภาพแล้ว จะมีหัวข้อ "ตัวเลือกขั้นสูง" ให้เว็บมาสเตอร์เลือกแสดงผลชนิดของรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์ ได้ 2 นามสกุล ที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของรูปที่แตกต่างกัน ดังนี้ค่ะ

1. เลือกประเภท .JPG เป็นนามสกุลที่ระบบเลือกให้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อมีการ upload ภาพเข้าสู่ระบบใหม่ทุกครั้ง โดยภาพประเภทนี้จะมีขนาดเล็ก ช่วยให้การแสดงผลหน้าเว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น

2. เลือกประเภท .PNG กรณีที่ต้องการแสดงผลรูปภาพที่มีความคมชัดสูงขึ้น หรือมีพื้นหลังใส หลังจาก upload ภาพแล้ว สามารถคลิกเลือกใช้นามสกลุภาพประเภทนี้ได้ แต่ไฟล์ภาพจะมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่อาจจะทำให้การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ช้าขึ้นตามไปด้วย (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดภาพจริงและจำนวนภาพ หลังจากถูกแปลงเป็นไฟล์ .PNG ในหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วย)

 

หากต้องการให้รูปภาพที่อัพโหลดกลายเป็นลิงก์ เพื่อให้ผู้ชมคลิกไปยังหน้าเว็บปลายทางที่เกี่ยวข้องและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ มีขั้นตอนดังนี้

- นำเมาส์ไปวางบริเวณรูปภาพ จะปรากฎสัญลักษณ์  จากนั้นคลิก แก้ไข URL

- วางลิงก์หน้าเว็บไซต์ปลายทางในช่อง URL พร้อมเลือกประเภทการเปิดลิงก์ ให้แสดงผลทับหน้าต่างเดิม (นิยมใช้ในกรณีที่สร้างลิงก์ภายในเว็บไซต์เดียวกัน) หรือจะแสดงผลในหน้าต่างใหม่ (นิยมใช้ในกรณีที่สร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก)

- คลิก "บันทึก"

 

และสำหรับบางตำแหน่งใน Section ที่คุณไม่ต้องการแสดงผลรูปประกอบใน Section (แสดงผลแค่ข้อความเท่านั้น) ก็สามารถนำเมาส์ไปวางบริเวณรูปภาพที่ต้องการแก้ไข จะปรากฎสัญลักษณ์  และคลิกคำสั่ง "ลบรูปภาพ" ได้

โดยในหน้าแก้ไข (Edit Mode) ระบบจะแสดงผลภาพเริ่มต้นสีเทาแทนที่ แต่ที่หน้าเว็บไซต์จริง (View Mode) พื้นที่ที่ลบรูปจะไม่แสดงรูปใด ๆ และอาจมีการปรับตำแหน่งการแสดงผลข้อความต่าง ๆ ให้อัตโนมัติด้วยค่ะ

 

1.2. อัพโหลดรูปภาพพื้นหลังของ Smart Section

สามารถแก้ไขภาพพื้นหลังของบาง Section ได้ โดยนำเมาส์ไปชี้ที่มุมบนขวาของ Section จะปรากฎสัญลักษณ์  คลิกคำสั่ง "แก้ไขภาพพื้นหลัง" เมื่อเลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอัพโหลดรูปแล้ว ระบบจะแสดงผลภาพให้พอดีกับพื้นที่โดยอัตโนมัติ

สำหรับรูปภาพที่แสดงเป็นพื้นหลัง (Background) ของ Section ในส่วนของความกว้างและความสูง (Width & Height) ของภาพนั้น จะไม่มีขนาดที่ตายตัว เนื่องจากระบบเว็บไซต์แบบ Responsive ที่จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้พอดีกับหน้าจอของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ แต่เพื่อความสวยงามและชัดเจน (โดยเฉพาะเมื่อแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ) ควรอัพโหลดรูปภาพขนาดกว้าง 1200 pixels ขึ้นไป โดยภาพพื้นหลังจะไม่สามารถลบได้เหมือนภาพประกอบ Section ค่ะ

 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก เปิด/ปิด ความสว่างของภาพพื้นหลังได้ โดยหากเปิดใช้งานความสว่างภาพพื้นหลัง จะทำให้ข้อความและภาพประกอบที่อยู่ใน Smart Section นั้น ๆ เด่นชัดขึ้น

 

 

2. วิธีแก้ไขข้อความ

เพียงคุณนำเมาส์วางบริเวณข้อความบน Section จนปรากฎพื้นหลังเป็นสีเหลือง จากนั้นลบข้อความตัวอย่าง แล้วพิมพ์หรือ Paste วางข้อความของคุณเอง และระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติ

หรือหากไม่ต้องการแสดงผลข้อความในบางตำแหน่ง สามารถลบข้อความตัวอย่างออกทั้งหมด และเว้นเป็นค่าว่างได้ค่ะ

 

 

 

Tips : เนื่องจากในแต่ละส่วนจะมีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่ใส่ได้ เช่น ตัวอักษรที่เป็นหัวข้อ ใส่ได้ไม่เกิน 100 ตัว, ปุ่มต่าง ๆ ไม่เกิน 50 ตัว, รายละเอียดเนื้อหาของ Section มีตั้งแต่ 140-500 ตัว เป็นต้น ซึ่งถ้ากรอกตัวอักษรไม่เกินที่กำหนด ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกเรียบร้อย" ปรากฎบนมุมบนขวาของหน้าแก้ไขเว็บไซต์

แต่หากกรอกตัวอักษรเกิน ระบบจะแสดง Pop Up แจ้งเตือน ให้คุณแก้ไขข้อความให้ไม่เกินที่ระบบกำหนด (หากใส่อักษรเกินกำหนด ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้ค่ะ)

 

หากต้องการให้ข้อความกลายเป็นลิงก์ เพื่อให้ผู้ชมคลิกไปยังหน้าเว็บปลายทางที่เกี่ยวข้องและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ มีขั้นตอนดังนี้

- นำเมาส์ไปวางบริเวณพื้นที่ของข้อความ จะปรากฎสัญลักษณ์  จากนั้นคลิก แก้ไข URL

วางลิงก์หน้าเว็บไซต์ปลายทางในช่อง URL พร้อมเลือกประเภทการเปิดลิงก์ ให้แสดงผลทับหน้าต่างเดิม (นิยมใช้ในกรณีที่สร้างลิงก์ภายในเว็บไซต์เดียวกัน) หรือจะแสดงผลในหน้าต่างใหม่ (นิยมใช้ในกรณีที่สร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก)

- คลิก "บันทึก"

 

3. วิธีแก้ไขปุ่มลิงก์

สำหรับ Smart Section บาง Section จะมีปุ่มหรือรูปภาพในบางจุดให้สามารถสร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ปลายทางที่ต้องการได้ โดยนำเมาส์ไปคลิกที่บริเวณปุ่มหรือรูปภาพ จะปรากฎสัญลักษณ์  ให้แก้ไขปุ่ม ซึ่งคุณสามารถ

- แก้ไขข้อความคำอธิบายปุ่ม

- กรอก URL หน้าเว็บไซต์ปลายทางที่ต้องการลิงก์ไปถึง

- เลือกประเภทการเปิดลิงก์ ให้แสดงผลทับหน้าต่างเดิม (นิยมใช้ในกรณีที่สร้างลิงก์ภายในเว็บไซต์เดียวกัน) หรือจะแสดงผลในหน้าต่างใหม่ (นิยมใช้ในกรณีที่สร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก)

 

4. วิธีแก้ไขเนื้อหาแบบ HTML

สำหรับพื้นที่เนื้อหาในบาง Section จะรองรับการใส่ข้อมูลแบบ HTML Code ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถแก้ไขได้โดย

- นำเมาส์ไปชี้บริเวณมุมบนขวาของพื้นที่เนื้อหา จะปรากฎสัญลักษณ์  และคลิก "แก้ไข HTML"

- วางโค้ด HTML ในหน้าต่างที่ปรากฎและคลิก บันทึก

- จะแสดงผลข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ ใน Section นั้น ๆ 

 

Tips : เนื่องจากในหน้าต่างแก้ไข HTML ของ Section นี้ จะไม่มีเครื่องมือ Text Editor สำหรับตกแต่งข้อมูลโดยตรง แต่เว็บมาสเตอร์สามารถใช้เครื่องมือ Text Editor ใน Section Main หรือ Section Text ในการตกแต่งข้อความ จัดวางรูปภาพตามต้องการได้

จากนั้นให้คลิกเครื่องมือ Tools > Source Code (สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ Text Editor version 4) หรือเครื่องมือ HTML (สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ Text Editor version 3) เพื่อแปลงข้อมูลทั้งตัวอักษรและรูปภาพให้เป็น HTML Code ได้อย่างง่าย จากนั้นจึงนำไปวางใน Section ที่รองรับข้อมูลแบบ HTML ได้เลยค่ะ

 

 

นอกจากการใส่รูปภาพ แก้ไขข้อความ และผูกลิงก์แล้ว เว็บมาสเตอร์สามารถจัดเรียงข้อมูล Section ต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ โดยการคลิกลากสลับตำแหน่งของแต่ละ Section ได้อีกด้วยค่ะ

 

และสำหรับบาง Section ที่ไม่ต้องการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ สามารถลบได้ โดยนำเมาส์ไปชี้บริเวณมุมบนขวาของ Section นั้น ๆ จะปรากฎสัญลักษณ์  (ลบ Section นี้) เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎ Pop up ให้กด "OK" เพื่อยืนยันการลบ Section ค่ะ
VelaEasy Smart Theme

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อเปลี่ยนจาก Theme มาใช้ "Smart Theme"
ขั้นตอนการเลือกใช้งาน Smart Theme และปรับแต่งสี
วิธีใส่รูปภาพแบนเนอร์ส่วนหัวและโลโก้ (Smart Header) ในเว็บไซต์รูปแบบ Smart Theme
วิธีเพิ่ม Smart Section Slideshow
วิธีใช้งาน Smart Section HTML
กลับสู่หน้ารวมคู่มือการใช้งาน article