การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อเปลี่ยนจาก Theme มาใช้ "Smart Theme"


สำหรับเว็บไซต์ที่มีการเลือกใช้และใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ ขณะที่เป็น Theme (ธีม) ปกติอยู่ และต้องการเปลี่ยนมาใช้ "Smart Theme" (สมาร์ทธีม) ก็สามารถทำได้ โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแสดงผลและการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ค่ะ
 

1. การเปลี่ยนแปลงในเมนู "หน้าแรก" ของเว็บไซต์ เมื่อคลิกเปลี่ยนจาก Theme เป็น Smart Theme

1.1. ข้อมูลในหน้าแรกของเว็บไซต์ จะแสดงผลในรูปแบบ "Smart Section" โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลตัวอย่างเริ่มต้นใหม่ของระบบ โดยข้อมูลในเมนู "หน้าแรก" เดิมที่อยู่ใน Theme จะถูกย้ายไปเก็บที่คลังเนื้อหา (จัดเก็บเมนูหน้าแรกรูปแบบ Theme สูงสุดจำนวน 1 เมนู)

1.2. ทุกครั้งที่มีการคลิกเลือกใช้ชุดรูปแบบ Smart Theme ใหม่ เมนู "หน้าแรก" ใน Smart Theme เดิม ก็จะถูกนำไปเก็บในคลังเนื้อหาให้อัตโนมัติเช่นกัน (จัดเก็บสูงสุดจำนวน 20 เมนู)

โดยเมนูหน้าแรกที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังเนื้อหา จะมีวันที่และเวลาที่คลิกเปลี่ยน กำกับไว้หลังชื่อเมนู เพื่อให้เว็บมาสเตอร์ทราบ โดยสามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลหรือนำกลับมาใช้เป็นหน้าแรกหรือเมนูอื่น ๆ ในเว็บไซต์ได้โดยการลากและปล่อย (Drag & Drop) เมนูจากคลังเนื้อหาไปวางที่เมนูด้านบนหรือด้านข้าง

และสำหรับเมนูอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน้าแรก จะยังคงแสดงผลข้อมูลใน Section ต่าง ๆ ตามปกติ

 

2. เมื่อเลือกใช้ Smart Theme แล้ว เพื่อการแสดงผลข้อมูลแบบ Full Screen อย่างสวยงาม เต็มพื้นที่ เมนูด้านข้างอาจจะถูกซ่อน แต่หากเว็บมาสเตอร์จำเป็นต้องใช้แสดงผลข้อมูล ก็สามารถคลิกเปิดแสดงผลได้ตามปกติ

 

3. หากเลือกใช้งาน Smart Theme แล้ว ต้องการสลับกลับไปใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบ "Theme" ปกติ สามารถคลิกปุ่ม "กลับสู่รูปแบบธีม" ได้ทันที 

3.1. ระบบจะนำข้อมูลเดิมที่เคยแสดงผลเป็นหน้าแรกที่ถูกเก็บในคลังเนื้อหา (ข้อที่ 1.) พร้อมข้อมูลธีม นำมาแสดงผลโดยอัตโนมัติ 

3.2. ส่วนข้อมูลที่คุณเคยอัพโหลดใน Smart Section ต่าง ๆ ในหน้าแรกของเว็บแบบ Smart Theme ก็จะถูกนำไปเก็บที่คลังเนื้อหา

3.3. หากคุณเคยเพิ่ม Smart Section ในเมนูอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เมนูหน้าแรก เมื่อสลับมาใช้เว็บไซต์ รูปแบบ Theme ปกติ Smart Section เหล่านั้น จะไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

 
VelaEasy Smart Theme

ขั้นตอนการเลือกใช้งาน Smart Theme และปรับแต่งสี
วิธีใส่รูปภาพแบนเนอร์ส่วนหัวและโลโก้ (Smart Header) ในเว็บไซต์รูปแบบ Smart Theme
แนะนำการใช้งาน Smart Section เพื่อแสดงเนื้อหา
วิธีเพิ่ม Smart Section Slideshow
วิธีใช้งาน Smart Section HTML
กลับสู่หน้ารวมคู่มือการใช้งาน article