วีดีโอสาธิตการใส่เนื้อหาในเมนูติดต่อเรา

ตัวอย่างการใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy โดยในตอนนี้จะสาธิตการใส่เนื้อหาในเมนูติดต่อเรา ด้วยเครื่องมือ Text Editor

พร้อมเพิ่มการแสดงผลพิเศษ ด้วยการเพิ่ม Section Attachment (อัพโหลดไฟล์เอกสารแนบในเนื้อหา), Section แบบฟอร์มติดต่อกลับ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์กรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ  หรือสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมได้ และแนะนำการตกแต่ง เมนูด้านบนระดับ 1 ค่ะ

วีดิโอสาธิตการสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบ VelaEasy

VelaEasy - สาธิตการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายและสวยแบบมืออาชีพ
วีดีโอสาธิตการวางแผนและกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์
วีดีโอสาธิตการเตรียมข้อมูลและเปลี่ยน Theme ของเว็บไซต์
วีดีโอสาธิตการตกแต่งภาพส่วนหัว
วีดีโอสาธิตการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเว็บไซต์และใส่เนื้อหาหน้าแรก
วีดีโอสาธิตการใส่เนื้อหาในหน้าเกี่ยวกับเรา
วีดีโอสาธิตการใส่เนื้อหาในเมนูบทความ
วีดีโอสาธิตการใส่เนื้อหาในเมนูบทความ/สินค้า
วีดีโอสาธิตการใช้งานระบบอัลบั้มรูป
วีดีโอสาธิตการใช้งานเมนู Landing Page
วีดีโอสาธิตการแสดงผล Widget
วีดีโอสาธิตการจัดการรายละเอียดส่วนท้าย
VelaEasy Tips แนะนำการใช้งาน VelaEasy