วิธีดูข้อมูลสมาชิกและยืนยันสถานะการเป็นสมาชิก

 
หลังจากที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้คลิกสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของท่านแล้ว เว็บมาสเตอร์สามารถดูข้อมูลสมาชิก ยืนยันสถานะการเป็นสมาชิก และในกรณีที่ใช้งานระบบเว็บไซต์แบบร้านค้าออนไลน์ ก็จะสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อของสมาชิกแต่ละรายได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. หลังจาก Login เข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู "ข้อมูลติดต่อ" จากนั้นคลิกที่แท็ป "รายชื่อสมาชิก" จะพบกับรายการข้อมูลสมาชิกแต่ละรายแบบย่อ ดังรูป


2. ในส่วนรายชื่อสมาชิก เว็บมาสเตอร์สามารถ เพิ่มสมาชิก โดยกรอกข้อมูลในฟอร์มสมาชิกได้เอง , ค้นหาสมาชิก โดยกรอกข้อมูลชื่อสมาชิกหรืออีเมล รวมถึงค้นหาตามช่วงเวลาที่สมัครสมาชิกได้อีกด้วย

รวมถึง เมื่อคลิกที่ข้อมูลสมาชิกแบบย่อ ระบบก็จะแสดงผลหน้าข้อมูลสมาชิกแบบเต็ม ซึ่งจะมีทั้งชื่อ อีเมล ข้อมูลที่อยู่ และสถานะการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถที่จะยืนยันหรือไม่ยืนยันการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ในส่วนนี้


3. และกรณีที่เว็บไซต์ของท่านใช้ระบบร้านค้าออนไลน์ เมื่อสมาชิกทำรายการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์แล้ว ระบบจะเก็บประวัติรายการสั่งซื้อของสมาชิกไว้ โดยเว็บมาสเตอร์สามารถคลิกที่สัญลักษณ์รูปแว่นขยายเพื่อดูรายการสั่งซื้อของสมาชิกแต่ละรายได้


 
ระบบสมาชิก

วิธีการเปิดใช้งานระบบสมาชิก และแสดงฟอร์ม Login
วิธีปิดเมนูให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่มองเห็น
วิธีตั้งค่าราคาสินค้าสำหรับสมาชิก
กลับสู่หน้ารวมคู่มือการใช้งาน