วิธีการเปิดใช้งานระบบสมาชิก และแสดงฟอร์ม Login

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน "ระบบสมาชิก" ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy

หลังจาก Login เข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู "ตั้งค่า" ภายใต้แท็ป "ทั่วไป" ให้คลิกที่แท็ป "การเข้าชม" จะพบกับหัวข้อ "ระบบสมาชิก" จากนั้นติ๊กเลือก "เปิดใช้งาน" และคลิก "บันทึก"

(กรณีที่ต้องการปิดการใช้งานระบบสมาชิก ก็สามารถคลิกเอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความเปิดใช้งานภายใต้หัวข้อระบบสมาชิกออก และกดปุ่มบันทึกค่ะ)


วิธีการแสดงแบบฟอร์ม Login และรับสมัครสมาชิก บนหน้าเว็บไซต์

สามารถกำหนดการแสดงผลแบบฟอร์มรับสมัครสมาชิกและ Login ได้ 2 แบบ คือ การเพิ่มเมนู และการเพิ่ม Widget โดยมีขั้นตอนดังนี้

     1. เปิดฟอร์มรับสมัครสมาชิกด้วยการเพิ่มเมนู

คลิกปุ่ม "เพิ่มเมนู" ที่เมนูด้านบน หรือ เมนูด้านข้าง


จากนั้น เลือกประเภทเมนูเป็น "เมนูสมาชิก"


 

จะปรากฎ "เมนูสมาชิก" ที่แถบเมนูด้านบน หรือเมนูด้านข้าง และเมื่อคลิกที่เมนูสมาชิก จะพบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกและล็อกอินดังรูปด้านล่าง

เว็บมาสเตอร์สามารถคลิกแก้ไขชื่อเมนู และย้ายตำแหน่งการแสดงผลโดยการ Drag & Drop ลากและปล่อยเมนูในตำแหน่งที่ต้องการ เช่น ย้ายจากเมนูด้านข้าง ไปยังเมนูด้านบน ได้ เป็นต้น


ตัวอย่างการแสดงผลเมนูสมาชิก ในกรณีที่เข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือ Smart Phone


 

     2.2. เปิดฟอร์มรับสมัครสมาชิกด้วยการเพิ่ม Widget

คลิกปุ่ม "เพิ่ม Widget" ที่แถบเมนูด้านข้าง จากนั้น เลือกประเภท Widget เป็น "Member Box"


จะปรากฎ Widget "ระบบสมาชิก" ที่แถบเมนูด้านข้าง ซึ่งเป็นฟอร์มที่ผู้เข้าชมสามารถสมัครสมาชิกและล็อกอินได้ ดังรูปด้านล่าง 

 

จากฟอร์มข้างต้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของท่านได้ 2 วิธี ดังนี้ค่ะ

วิธีแรก สมัครโดยใช้ข้อมูลจากแอคเคาท์ Facebook เชื่อมต่อได้โดยตรง หากเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมลแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ไปยังผู้สมัครและเว็บมาสเตอร์ทันที

วิธีที่สอง กรณีที่ผู้เข้าชมไม่มีแอคเคาท์ Facebook ก็สามารถสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลในฟอร์มสมัครสมาชิกของระบบเว็บไซต์ได้ โดยเมื่อกรอกข้อมูลและกดสมัครแล้ว จะมีอีเมลอัตโนมัติจากระบบแจ้งไปยังผู้สมัครและเว็บมาสเตอร์  ผู้สมัครจะต้องคลิกลิงค์ที่อยู่ในอีเมลเพื่อยืนยันความมีคัวตน  หลังจากคลิกลิงค์ยืนยันแล้ว  จะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกบนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

สำหรับเว็บมาสเตอร์ ก็สามารถดูข้อมูลการสมัครสมาชิก จัดการสถานะการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ และในกรณีที่ใช้งานระบบเว็บไซต์แบบร้านค้าออนไลน์ ก็จะสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อของสมาชิกแต่ละรายได้  อ่านรายละเอียด วิธีดูข้อมูลสมาชิกและยืนยันสถานะการเป็นสมาชิก เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ค่ะ
ระบบสมาชิก

วิธีดูข้อมูลสมาชิกและยืนยันสถานะการเป็นสมาชิก
วิธีปิดเมนูให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่มองเห็น
วิธีตั้งค่าราคาสินค้าสำหรับสมาชิก
กลับสู่หน้ารวมคู่มือการใช้งาน