วีดีโอสาธิตการใส่เนื้อหาในเมนูบทความ/สินค้า

ตัวอย่างการใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy โดยในตอนนี้จะสาธิตการใส่เนื้อหาในเมนูชนิดบทความ/สินค้า ด้วยเครื่องมือ Text Editor พร้อมเพิ่มการแสดงผลพิเศษในหน้าเว็บไซต์ เช่น

- เพิ่ม Section แบบฟอร์มติดต่อกลับ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์กรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ  หรือสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมได้
- การสร้างเมนูระดับที่ 2
- เพิ่มSection รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้ แสดงผลรายการสินค้าชิ้นอื่นที่เป็นเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้หัวข้อเดียว

วีดิโอสาธิตการสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบ VelaEasy

VelaEasy - สาธิตการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายและสวยแบบมืออาชีพ
วีดีโอสาธิตการวางแผนและกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์
วีดีโอสาธิตการเตรียมข้อมูลและเปลี่ยน Theme ของเว็บไซต์
วีดีโอสาธิตการตกแต่งภาพส่วนหัว
วีดีโอสาธิตการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเว็บไซต์และใส่เนื้อหาหน้าแรก
วีดีโอสาธิตการใส่เนื้อหาในหน้าเกี่ยวกับเรา
วีดีโอสาธิตการใส่เนื้อหาในเมนูบทความ
วีดีโอสาธิตการใส่เนื้อหาในเมนูติดต่อเรา
วีดีโอสาธิตการใช้งานระบบอัลบั้มรูป
วีดีโอสาธิตการใช้งานเมนู Landing Page
วีดีโอสาธิตการแสดงผล Widget
วีดีโอสาธิตการจัดการรายละเอียดส่วนท้าย
VelaEasy Tips แนะนำการใช้งาน VelaEasy