วิธี Drag & Drop สลับตำแหน่งเมนูด้านบนและด้านข้าง พร้อมเพิ่มเมนูระดับ 2

หลังจากทำการ เพิ่มเมนู รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเมนู บทความ/สินค้า, อัลบั้มรูป, Link Menu, Webboard ฯลฯ และใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสลับตำแหน่งหรือย้ายเมนูที่ต้องการ ด้วยวิธีการ Drag & Drop หรือคลิกเมาส์ลากและปล่อยเมนูไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ ทั้งเมนูด้านบน เมนูด้านข้าง และสร้างเป็นเมนูระดับ 2 ดังขั้นตอนต่อไปนี้


การสลับตำแหน่งเมนูด้านบนและเมนูด้านข้าง (ระดับ 1)
 

สามารถเปลี่ยนหรือสลับตำแหน่งการแสดงผลของเมนูด้านบนและเมนูด้านข้างได้ง่ายๆ โดยการ คลิกเมาส์ที่เมนูที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลาก และปล่อยเมนูในตำแหน่งที่ต้องการวิธีย้ายเมนูด้านข้างไปเป็นเมนูด้านบน (ระดับ 1)
 

ตัวอย่างเช่น ต้องการให้เมนูที่สร้างไว้ชื่อ "กิจกรรมร่วมสนุก" ซึ่งเป็นเมนูด้านข้าง ไปแสดงผลที่แถบเมนูด้านบนแทน สามารถทำได้โดย คลิกเมาส์ที่เมนูด้านข้างที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลาก และปล่อยเมนูดังกล่าวในตำแหน่งเมนูด้านบนที่ต้องการ

และในทางกลับกัน หากต้องการให้เมนูด้านบนมาแสดงผลที่เมนูด้านข้าง ก็ใช้วิธีลากและปล่อยเมนู ได้เลยเช่นกันค่ะวิธีแสดงผล "เมนูระดับ 2" ที่เมนูด้านบนและเมนูด้านข้าง
 

     เมนูระดับ 2 คือ เมนูที่อยู่ภายใต้เมนูด้านบนและด้านข้างแบบปกติ (ซึ่งนับเป็นระดับ 1) โดยเมนูระดับ 2 จะแสดงผลเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่เมนูระดับ1 ค่ะ

ซึ่งเมนูระดับ 2 จะช่วยในการจัดหมวดหมู่สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกันมาอยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน และทำให้การแสดงผลของเมนูบนหน้าเว็บไซต์ไม่ยาวจนเกินไป 

 

การเพิ่มเมนูระดับ 2  เบื้องต้นจะต้องทำการสร้างเมนูใหม่ โดยเพิ่มจากปุ่ม "เพิ่มเมนู" รูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการที่เมนูด้านบนหรือเมนูด้านข้าง จากนั้น ดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้
 

วิธีเพิ่มเมนูด้านบนระดับ 2 ที่เมนูด้านบน 

  • คลิกสัญลักษณ์  ที่เมนูด้านบนระดับ 1 ที่ต้องการ จะปรากฎพื้นที่สำหรับวางเมนู
      
  • จากนั้น คลิกเมาส์ที่เมนูที่ต้องการค้างไว้ ลากและปล่อยเมนูดังกล่าวในตำแหน่งของเมนูด้านบนระดับ 2 ที่เมนูด้านบนที่ต้องการ

ตัวอย่าง คลิกเมาส์ Drag & Drop เมนูชื่อ "เครื่องสำอาง" จากเมนูด้านข้าง ไปเป็นเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้เมนูด้านบนชื่อ "สินค้า" ดังรูป


 

วิธีเพิ่มเมนูด้านข้างระดับ 2 ที่เมนูด้านข้าง

  • คลิกสัญลักษณ์ ► ที่เมนูด้านข้างที่ต้องการ จะปรากฎพื้นที่สำหรับวางเมนู
  • จากนั้น คลิกเมาส์ที่เมนูที่ต้องการค้างไว้ ลากและปล่อยเมนูดังกล่าวในตำแหน่งของเมนูด้านข้างระดับ 2 ที่เมนูด้านข้างที่ต้องการ

ตัวอย่าง คลิกเมาส์ Drag & Drop เมนูด้านข้างระดับ 1 ชื่อ "Lipstick B1" ไปเป็นเมนูด้านข้างระดับ 2 อยู่ภายใต้เมนูชื่อ "ลิปสติก" ดังรูป

 

วิธีเพิ่มเมนูระดับ 2 ด้วยตัวเลือก "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้"  เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างเมนูด้านบนและเมนูด้านข้างระดับ 2 ได้อย่างง่าย

เพียงนำเมาส์ไปชี้ที่   ที่เมนูระดับ 1 ที่ต้องการ และคลิกตัวเลือก "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้" จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกประเภทเมนูเหมือนกับที่เราคลิก "เพิ่มเมนู" ที่เมนูด้านข้างค่ะ

 
ตัวอย่าง
: ที่เมนูด้านข้างระดับ 1 ชื่อ "ของเล่น"
คลิก "เพิ่มเมนูภายใต้เมนูนี้"


 

 
จะปรากฎหน้าต่าง "เลือกประเภทเมนู"
ให้เลือกเมนู และใส่ข้อมูลตามต้องการ

 


ซึ่งเมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ก็จะเป็นเมนูระดับ 2 อยู่ภายใต้เมนูระดับ 1 นั้น ๆ อัตโนมัติค่ะ

ตัวอย่าง ภายใต้เมนูด้านข้างระดับ1 ชื่อ "ของเล่น" มีเมนูด้านข้างระดับ 2 ที่เพิ่มใหม่ แสดงผลดังรูป


 

และสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการนำเสนอสินค้าหรือบริการเป็นหมวดหมู่มากกว่า 2 ระดับ ก็สามารถ เพิ่มเมนูระดับที่ 3-5 ได้ตามต้องการและความเหมาะสมค่ะ  ดูรายละเอียด วิธีเพิ่มเมนูระดับที่ 3,4,5 เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ค่ะ