วิธีเพิ่ม Section "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"


เว็บมาสเตอร์สามารถเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อกลับในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าชมกรอกข้อมูลแจ้งเว็บไซต์  หรือสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมได้ โดยมีให้เลือกใช้ 2 รูปแบบ คือ แบบฟอร์มมาตรฐาน และ แบบฟอร์มกำหนดเอง ดังนี้ค่ะ
 

1. แบบฟอร์มมาตรฐาน

คือ แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ระบบกำหนดหัวข้อเพื่อรับการกรอกข้อมูลมาให้แล้ว ประกอบด้วยหัวข้อ ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส, และข้อความ ค่ะ  


วิธีการแสดงผลแบบฟอร์มมาตรฐานบนหน้าเว็บไซต์ 

คลิก "เพิ่มเมนู" เพื่อสร้างเมนูใหม่ หรือ "แก้ไขเมนู" ที่สร้างไว้แล้ว ที่เป็นเมนูประเภท "บทความ/สินค้า" หรือ "Landing Page"

 

จากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่ม Section"


 

 

ปรากฎหน้าต่าง "เลือก Section" คลิกที่ตัวเลือก "แบบฟอร์ม"


ระบบจะแสดงผลแบบฟอร์มติดต่อกลับมาตรฐานบนหน้าเว็บไซต์ ดังรูปค่ะ2. แบบฟอร์มกำหนดเอง

คือ แบบฟอร์มที่คุณสามารถกำหนดหัวข้อและรูปแบบของช่องรับข้อมูลในแบบฟอร์มได้เองตามต้องการ  โดยมีวิธีการจัดการแบบฟอร์มกำหนดเอง ดังนี้

 

2.1. วิธีสร้างแบบฟอร์มใหม่ 

คลิกเข้าสู่ส่วนแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ  แล้วเพิ่ม Section แบบฟอร์ม ตามขั้นตอนในข้อที่ 1. เมื่อปรากฎแบบฟอร์มมาตรฐานแล้ว ให้นำเมาส์เข้าไปในบริเวณแบบฟอร์ม จะปรากฎสัญลักษณ์  เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกตัวเลือก "สร้างแบบฟอร์มใหม่"

 

หรืออีกทางหนึ่งคือ ไปที่เมนู "ตกแต่ง" จากนั้นคลิก "แบบฟอร์ม" แล้วคลิกปุ่ม "เพิ่มฟอร์มใหม่"

 

จะปรากฎหน้าสำหรับจัดการแบบฟอร์ม โดยคุณสามารถแก้ไขข้อความในหน้าจัดการแบบฟอร์มตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่

 • หมายเลข 1 หัวข้อและคำอธิบายแบบฟอร์ม

 • หมายเลข 2 หัวข้อของช่องรับข้อมูลทุกช่อง

 • หมายเลข 3 ชื่อปุ่มส่งข้อมูล

 • หมายเลข 4 ชื่อแบบฟอร์มสำหรับอ้างอิง ซึ่งจะแสดงผลให้เว็บมาสเตอร์เห็นเฉพาะในส่วนแก้ไขเว็บไซต์ ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จริงค่ะ

 

โดยคุณสามารถ เพิ่มช่องรับข้อมูล (Field) โดยคลิกลากไอคอนช่องรับข้อมูลประเภทที่ต้องการจากทางขวา ไปวางในแบบฟอร์มด้านซ้าย โดยมีประเภทของช่องรับข้อมูล 4 ประเภท ดังนี้

 • Text Box ช่องรับข้อมูลบรรทัดเดียว เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
   
 • Textarea รับข้อมูลหลายบรรทัด เช่น ที่อยู่  ช่องสำหรับแสดงความคิดเห็น
   
 • Email  รับข้อมูลอีเมลแอดเดรส
   
 • File Upload รองรับการอัพโหลดไฟล์เอกสารต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม โดยคุณสมบัติของไฟล์ที่สามารถอัพโหลดในแบบฟอร์มได้ มีดังนี้

  • ระบบรองรับไฟล์ประเภท jpeg , jpg , gif , png, txt , pdf, doc , docx, xls, xlsx, ppt และ pptx
  • ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 Mb
  • อัพโหลดได้ครั้งละ 1 ไฟล์

โดยในแบบฟอร์มกำหนดเอง 1 ชุด สามารถเพิ่มช่องรับข้อมูลประเภท File Upload ได้ 1 ช่องเท่านั้นค่ะ

 
เมื่อเพิ่มช่องรับข้อมูลแล้ว สามารถแก้ไขหัวข้อและ ย้ายสลับตำแหน่งของหัวข้อ  ให้แสดงผล ก่อน - หลัง ได้ตามต้องการ เพียงนำเมาส์ไปชี้บริเวณช่องรับข้อมูลที่ต้องการ จะปรากฎ  ให้คลิกเมาส์ค้างไว้และลากช่องข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ดังรูปตัวอย่าง


เมื่อปรับตั้งค่าแบบฟอร์มใหม่เสร็จเรียบร้อยตามต้องการแล้ว คลิกปุ่ม "บันทึก" เพื่อยืนยันการทำงานค่ะ


ระบบจะแสดงผลแบบฟอร์มที่สร้างใหม่ในหน้า "แบบฟอร์ม"  ซึ่งคุณสามารถคลิก   เพื่อกลับไปแก้ไขแบบฟอร์ม หรือคลิก  เพื่อลบแบบฟอร์มได้ค่ะ

 

2.2. วิธีเลือกใช้แบบฟอร์มกำหนดเองบนหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ

คลิกเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ แล้วเพิ่ม Section แบบฟอร์มตามขั้นตอนในข้อที่ 1. เมื่อปรากฎแบบฟอร์มมาตรฐานแล้ว ให้นำเมาส์เข้าไปในบริเวณแบบฟอร์ม จะปรากฎสัญลักษณ์  เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกตัวเลือก "เลือกแบบฟอร์มจากที่สร้างไว้"

 

ปรากฎหน้าต่าง "เลือกแบบฟอร์ม" ให้คลิกเลือกใช้แบบฟอร์มกำหนดเองที่ต้องการ

 

การแสดงผลแบบฟอร์มกำหนดเองบนหน้าเว็บไซต์

 

2.3. การแก้ไข หรือลบฟอร์มกำหนดเอง **

สำหรับแบบฟอร์มกำหนดเองที่ถูกเลือกใช้งานบนหน้าเว็บไซต์แล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบแบบฟอร์ม (สัญลักษณ์รูปถังขยะหายไป) รวมถึงเมื่อคลิกสัญลักษณ์  เพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลจะมีข้อความแจ้งว่า "แบบฟอร์มนี้ถูกใช้งานแล้วไม่สามารถแก้ไขได้" (หมายเลข1 ในรูปตัวอย่าง) 

แต่สามารถสร้างฟอร์มใหม่จากฟอร์มนี้ (หมายเลข 2 ในรูปตัวอย่าง) ให้คุณสร้างฟอร์มใหม่โดยคัดลอกโครงร่างจากแบบฟอร์มเดิมเป็นหลัก ซึ่งง่ายและช่วยให้ประหยัดเวลาในการสร้างฟอร์มเพิ่มด้วยค่ะ 

 

จากข้อข้างต้นที่ได้แจ้งไว้แล้วว่า ฟอร์มกำหนดเองที่ถูกเลือกใช้งานบนหน้าเว็บไซต์แล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือลบแบบฟอร์ม เบื้องต้นจึงต้องทำการยกเลิกการใช้งานแบบฟอร์มกำหนดเองบนหน้าเว็บไซต์ก่อน 
โดยเปิดหน้าเว็บไซต์ที่มีการเลือกใช้แบบฟอร์มกำหนดเอง  ที่หัวข้อ "แบบฟอร์ม" ให้นำเมาส์เข้าไปในบริเวณแบบฟอร์ม จะปรากฎสัญลักษณ์  เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกตัวเลือก "สร้างแบบฟอร์มใหม่" หรือ "เลือกแบบฟอร์มจากที่สร้างไว้" เพื่อเลือกใช้ฟอร์มชุดอื่นแทนค่ะ

 

หากไม่ต้องการแสดงผลแบบฟอร์มติดต่อกลับใด ๆ ในหน้าเว็บไซต์นี้แล้ว ก็สามารถคลิก "ลบ Section นี้" และคลิก "ตกลง" ในหน้าต่างยืนยันการไม่ใช้แบบฟอร์ม"

 

สำหรับแบบฟอร์มกำหนดเองที่ถูกยกเลิกหรือไม่มีการเลือกใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ เมื่อเข้าไปที่เมนู "ตกแต่ง" คลิก "แบบฟอร์ม" ระบบจะแสดงผลเครื่องมือ   เพื่อกลับไปแก้ไขแบบฟอร์ม และ  เพื่อลบแบบฟอร์มได้ค่ะ

( ** หมายเหตุ แบบฟอร์มกำหนดเองที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กรอกข้อมูลเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหัวข้อ หรือลบฟอร์มนั้น ๆ ได้ค่ะ)

 

เมื่อมีการแสดงผลแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์และมีผู้เข้าชมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  ระบบจะส่งอีเมลแจ้งไปยังเว็บมาสเตอร์ รวมถึงมีข้อมูลจัดเก็บในส่วนจัดการเว็บไซต์ที่เมนู "ข้อมูลติดต่อ" > "รายการติดต่อกลับ"  คุณสามารถดูรายละเอียด วิธีการเข้าดูรายการติดต่อกลับ คลิกที่นี่ ค่ะ